An ninh - Quốc phòng

Đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Thứ Năm, 30/05/2019

Ðảm bảo an ninh trật tự có ý nghĩa quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Công an xã Tứ Yên(Sông Lô) luôn chủ động tham mưu cho Ðảng ủy, UBND xã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, thực hiện tốt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới của xã.

Theo Quyết định số 1980 ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, “xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên là xã không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước”. Do đó, để đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí này, Công an xã Tứ Yên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cụ thể hóa các tiêu chí trong đảm bảo an ninh trật tự thành các nội quy, quy chế, hương ước của các thôn dân cư; thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Tứ Yên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm thông qua việc đến từng hộ gia đình, thôn dân cư để tuyên truyền, vận động; duy trì các tổ tự quản đi vào hoạt động hiệu quả, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Do vậy, các loại tội phạm giảm, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy. Trong năm 2018, Công an xã đã điều tra, xác minh và giải quyết 10 vụ theo thẩm quyền, chuyển Công an huyện giải quyết 4 vụ. 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tứ Yên được đảm bảo giữ vững và ổn định. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Ðảng ủy, UBND xã không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã, đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí công an viên gương mẫu, tích cực vận động người thân và nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Tứ Yên đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự để góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Yên đang hướng tới.

Lan Hương - Lệ Thu

(Công an tỉnh)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: