An ninh - Quốc phòng

Đổi mới huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Thứ Tư, 29/05/2019

Nhằm xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Lực lượng DBĐV huyện Tam Đảo thảo luận về công tác giáo dục chính trị

Lực lượng DBĐV là nguồn nhân lực chính của địa phương. Nhiều chiến sĩ tham gia lực lượng là trụ cột trong gia đình, đi làm ăn xa, làm việc trong các khu công nghiệp hoặc phát triển kinh tế tại địa phương. Khi tham gia huấn luyện, các cơ quan, doanh nghiệp nơi họ công tác, làm việc chưa tạo điều kiện... vì vậy, việc huy động lực lượng tham gia huấn luyện gặp nhiều khó khăn.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến cán bộ, chiến sĩ; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phù hợp với tình hình thực tế; giao chỉ tiêu huy động lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập cho từng đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp tạo mọi điều kiện cho lực lượng DBĐV tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và lực lượng DBĐV đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một trong những biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng huấn luyện là công tác huy động và tổ chức, sắp xếp đúng biên chế. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong đơn vị phối hợp với địa phương rà soát, nắm chắc tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng đồng chí, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa để xây dựng kế hoạch điều động, thay thế, dự phòng, bổ sung cũng như sắp xếp, biên chế vào các bộ phận cho phù hợp; hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận nguồn, tổ chức phúc tra nguồn theo chỉ tiêu huấn luyện được giao. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, những người trực tiếp tham gia công tác huấn luyện, trong đó, tập trung những nội dung mới, nội dung còn yếu để có biện pháp khắc phục. Năm 2019, với tiêu chí “Xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong huấn luyện”, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, chủ động kiểm tra đột xuất các đơn vị từ việc chấp hành quy định nơi ở và kỷ luật thao trường.

Cùng với đó, sau mỗi nội dung huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đánh giá, rút kinh nghiệm đến từng cá nhân, tập thể. Qua đó, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế. Để khích lệ, động viên lực lượng DBĐV khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện, các đơn vị đẩy mạnh hội thao, hội thi và các phong trào thi đua. Nhờ vậy, công tác huấn luyện ngày càng đem lại hiệu quả. Hàng năm, 100% các đơn vị huấn luyện đạt yêu cầu, 75-80% đạt khá, giỏi.

Giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh, ấn tượng đầu tiên là những tấm biển với dòng chữ “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập; huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc” được lực lượng DBĐV huyện Tam Đảo đặt ở các vị trí trọng yếu trên thao trường. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà còn thể hiện sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong công tác huấn luyện năm 2019 của lực lượng DBĐV.

Đồng chí Nguyễn Trần Lâm, Tiểu đoàn trưởng DBĐV huyện Tam Đảo cho biết: Lực lượng DBĐV có hoàn cảnh, trình độ nhận thức khác nhau và tuổi đời không đồng đều. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện Tam Đảo xây dựng kế hoạch; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị cử cán bộ khung A tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cấp tổ chức; sau đó, thực hiện cán bộ khung A huấn luyện cho cán bộ khung B, cán bộ khung B huấn luyện cho lực lượng DBĐV của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu và có sự đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Để tạo không khí sôi nổi trong lớp học, giáo viên thường xuyên lồng ghép nội dung bài học với các sự kiện, thông tin thời sự trong và ngoài nước, địa phương... khuyến khích các chiến sĩ đưa ra ý kiến, quan điểm riêng để cùng thảo luận.

Năm 2019, Ban CHQS huyện Tam Đảo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng lực lượng DBĐV từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng và tương đương. Phương pháp huấn luyện tập trung làm chắc, gọn từng nội dung; thực hiện huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Trong quá trình huấn luyện thực hiện theo phương châm “ôn cũ học mới”, chia thành các tổ để luyện tập; bố trí những đồng chí có kinh nghiệm, giỏi để hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí còn yếu trong từng động tác. Đồng thời, để lực lượng yên tâm huấn luyện, vượt qua khó khăn, Ban CHQS huyện Tam Đảo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo tốt sức khỏe, đời sống và bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ cho lực lượng DBĐV theo quy định.

Đây là năm thứ 5, sau khi nhận được lệnh tham gia huấn luyện, đồng chí Đào Văn Bình, Trung đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh, Ban CHQS Tam Đảo cùng với gia đình sắp xếp công việc để kịp thời có mặt theo thời gian quy định. Đồng chí Bình chia sẻ: “Thông qua các đợt huấn luyện giúp tôi củng cố, hệ thống lại kiến thức mới về quân sự, kỹ năng chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu, là cơ sở khi trở về địa phương vận dụng vào thực tiễn, nhất là trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân”.

Bài, ảnh : Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: