An ninh - Quốc phòng

Huyện Yên Lạc: Phát hiện 20 cơ sở vi phạm về ATTP

Thứ Ba, 28/05/2019

Trong thời gian từ 15/4 - 15/5/2019, huyện Yên Lạc đã tổ chức thanh, kiểm tra 164 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện 20 cơ sở vi phạm về ATTP, tiến hành xử lý 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm với số tiền phạt 2,5 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu của các cơ sở gồm: Điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người chưa đảm bảo; không niêm yết giá sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hoạt động ATTP theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về ATTP cho các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Minh NguyệtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: