An ninh - Quốc phòng

Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị

Thứ Năm, 09/05/2019

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng theo giấy phép xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, hành lang ATGT làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; một số công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý kịp thời. Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại này, mới đây, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các quy định liên quan về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, trật tự xây dựng phù hợp với Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc quản lý trật tự xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt; xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng, đình chỉ thi công xây dựng các công trình, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao.

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: