An ninh - Quốc phòng

LLVT tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Tư, 03/03/2021

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Đặc biệt, tập trung thực hiện mục tiêu đột phá về chất lượng huấn luyện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ LLVT tỉnh chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Ảnh: Trường Khanh

Năm 2021, để nâng cao và tạo bước đột phá về chất lượng trong công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai nhiệm vụ huấn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nắm chắc nội dung, thời gian, đối tượng huấn luyện, chỉ tiêu, biện pháp, yêu cầu và 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, từ đó, xác định quyết tâm trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung huấn luyện cho các đối tượng.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, năm 2021, LLVT toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu mang tính “đột phá” về chất lượng huấn luyện như:

80% cán bộ phân đội có trình độ huấn luyện khá, giỏi; hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn, huấn luyện và giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; quân số tham gia huấn luyện đạt 98,5% trở lên; kết quả kiểm 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi trở lên.

100% cán bộ, chiến sĩ biết bơi (đặc biệt là số quân nhân nữ); hoàn thành tốt nội dung kế hoạch huấn luyện, các cuộc diễn tập các cấp, kết quả đều đạt giỏi trở lên, bảo đảm an toàn; 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp biết sử dụng thành thạo tin học văn phòng tương đương ở trình độ B.

Để đạt được những kết quả đột phá đó, xác định đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện là yếu tố quan trọng quyết định tới hiệu quả đổi mới và chất lượng huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp.

100% đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện, nhất là ở đơn vị cơ sở đều được kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, góp phần nắm bắt các phương pháp, nội dung mới cũng như khắc phục được những hạn chế trong công tác huấn luyện của những năm trước.

Bên cạnh đó, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được đội ngũ giáo viên đổi mới về nội dung, chương trình theo hướng cơ bản, thống nhất, thiết thực.

Hệ thống tài liệu, giáo trình huấn luyện được củng cố, bổ sung thường xuyên, nhất là mô hình học cụ được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng quan sát trực quan, dễ tiếp thu.

Trong huấn luyện, lấy thực hành làm chính, đặc biệt yêu cầu bắt buộc phải có mô hình học cụ, tuyệt đối không huấn luyện “chay”, huấn luyện suông.

Trước khi bắt đầu huấn luyện, tổ chức hội thi về chuẩn bị mô hình học cụ huấn luyện từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và dự thi cấp Quân khu.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện, điển hình như một số mô hình được đánh giá cao của ngành hậu cần như: Mô hình bếp hoàng cầm; máy lọc nước dã ngoại; máy thái rau củ quả....

Năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 nên lễ ra quân huấn luyện vào ngày 1/3 được tổ chức gọn nhẹ. Bộ CHQS tỉnh tổ chức 14 điểm quán triệt Mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về huấn luyện chiến đấu năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai huấn luyện theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 1/3 đến 15/7; giai đoạn 2 từ 1/8 đến 15/12/2021). Giữa 2 giai đoạn, các đơn vị, địa phương tổ chức cho các đối tượng huấn luyện làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân.

Trong triển khai tổ chức huấn luyện, các đơn vị thực hiện chia nhỏ thành từng nhóm và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: