An ninh - Quốc phòng

Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả về công tác quân sự, quốc phòng

Thứ Sáu, 26/02/2021

Với sự tham mưu “đúng, trúng, hiệu quả” của Bộ CHQS tỉnh đã giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) của địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên được Bộ CHQS tỉnh chú trọng thực hiện.

Bám sát chỉ thị, nghị quyết của các cấp, Bộ CHQS tỉnh kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QSQP.

Nổi bật là các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng KVPT vững chắc; thực hiện hiệu quả Đề án phòng thủ dân sự tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và công tác QSQP trên địa bàn; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh (QPAN).

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo xã Trung Mỹ (Bình Xuyên), xã Hải Lựu (Sông Lô), xã Hoàng Đan (Tam Dương) diễn tập ứng phó sự cố lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (TKCN); chỉ đạo xã Hợp Lý (Lập Thạch), phường Xuân Hòa (thành phố Phúc Yên), xã Minh Quang (Tam Đảo) diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, kết quả 100% các đơn vị đạt loại giỏi.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực đó là nâng cao chất lượng huấn luyện.

Các đơn vị trong LLVT tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 87%.

Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để xảy ra tranh chấp, sử dụng sai mục đích đất quốc phòng; phối hợp với Công an tỉnh nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch, phương án, hiệp đồng, bảo đảm ANCT - TTATXH, nhất là bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh an toàn tuyệt đối.

Với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Giáo dục QPAN và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; chủ động thực hiện việc rà soát, kiện toàn Hội đồng GDQP - AN các cấp đủ số lượng, đúng thành phần.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 200 trường hợp thuộc đối tượng 3; chỉ đạo các huyện, thành phố mở 40 lớp đối tượng 4, quân số là hơn 2.300 đồng chí; tổ chức hơn 820 lớp giáo dục QPAN cho các trường THPT với trên 32.500 học sinh tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân về nhiệm vụ QPAN.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các khâu, bước theo đúng quy định. Hằng năm, tỉnh ta luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe luôn đảm bảo; tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện cao.

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cấp, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19; tổ chức thực hiện cách ly tập trung, an toàn cho các trường hợp trở về từ vùng có dịch, liên quan đến người nhiễm Covid-19 tại 3 cơ sở… Với sự chủ động, quyết tâm của LLVT đã góp phần kịp thời phát hiện, cách ly, điều trị, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ QSQP ở địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, hiệu quả.

Chỉ đạo tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Đối với lực lượng dự bị động viên, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt việc phúc tra, rà soát, nắm và quản lý chắc tình hình biến động của quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật trên địa bàn.

Hằng năm, LLVT tỉnh hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, qua kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 90% khá giỏi. Thực hiện hiệu quả Đề án quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cấp; 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp các đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo chu đáo cho gia đình cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong năm, toàn tỉnh tiến hành chi trả trợ cấp 1 lần cho gần 1.000 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng…

Với những kết quả trong lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ QSQP của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: