An ninh - Quốc phòng

"An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy"

Thứ Tư, 20/03/2019

Đó là chủ đề trong kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách. Đồng thời, tiếp tục tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước và công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội với các huyện, thành phố trong công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ để tạo đột phá trong công tác bảo đảm TTATGT. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương; giảm 10% số nạn nhân thương vong do TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe mô tô, xe gắn máy.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2019 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương để tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể công tác bảo đảm TTATGT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, chiến sĩ, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đường ngang dân sinh, những điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông để có biện pháp giải quyết. Tập trung thực hiện các biện pháp quản lý xe vận tải hành khách ngay từ khi xuất bến, kiên quyết không cho xuất bến những xe ô tô không đảm bảo các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải, các tuyến xe buýt, xe đưa đón công nhân, học sinh, giải quyết dứt điểm tình trạng xe ô tô chở quá tải, xe ô tô cơi nới thành, thùng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: