An ninh - Quốc phòng

Công an Phúc Yên chủ động đấu tranh, ngăn chặn các đạo lạ

Thứ Sáu, 08/03/2019

Trên địa bàn thành phố Phúc Yên có 3 tôn giáo được phép hoạt động hợp pháp là: Công giáo, Tin lành và Phật giáo. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2018, qua rà soát, có một số đạo lạ hoạt động.

Công an thành phố Phúc Yên tuyên truyền người dân tổ 3, phường Đồng Xuân không tham gia các đạo lạ

 

Qua nắm bắt tình hình, đạo Tâm linh Hồ Chí Minh xâm nhập vào địa bàn thành phố Phúc Yên khoảng năm 2011, thời điểm đông nhất lên đến 48 người tham gia. Đạo Pháp luân công được phát hiện thông qua vụ việc một nhóm 4 người tham gia luyện tập pháp luân công tại Quảng trường 31/10, thành phố Phúc Yên. Sau khi phát hiện, Công an thành phố đã làm việc với các đối tượng, thông qua vận động, tuyên truyền, đã có 2 trường hợp cam kết từ bỏ, còn lại 2 trường hợp đã rời khỏi địa bàn.

Hội thánh của Đức chúa trời mẹ xâm nhập vào địa bàn thành phố khoảng cuối năm 2017 thông qua buổi tọa đàm “Sự cần thiết cho cuộc sống” do đối tượng Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1990, ở huyện Yên Lạc đứng ra tổ chức; 2 đối tượng tham gia có hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên. Thông qua 2 đối tượng này, Hội thánh của Đức chúa trời mẹ thu hút được sự tham gia của một số người già, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật...

Công an thành phố đã mời một số đối tượng tham gia hội thánh đến trụ sở làm việc. Qua công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn, đến thời điểm này, hai đối tượng đã ký cam kết từ bỏ, không tham gia.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn, Công an thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định về việc “Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố Phúc Yên”; ra văn bản cảnh báo về hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ” gửi các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn; chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến đạo lạ xảy ra trên địa bàn như: Lợi dụng nơi đông người tuyên truyền đạo trái pháp luật; lập nhóm tập trung sinh hoạt đạo lạ trái pháp luật... từ đó yêu cầu giải tán.

Công an thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, công an các xã, phường tuyên truyền người dân tham gia cùng xóa bỏ đạo lạ; trực tiếp tiếp xúc, tuyên truyền, vận động để các đối tượng tin tưởng vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không theo những đạo chưa được công nhận chính thống, nhất là không được tụ tập tuyên truyền đạo trái pháp luật; thông báo đến các cơ quan, đơn vị, nhà trường về tình hình đạo lạ trên địa bàn và tổ chức ký cam kết không tham gia.

Rà soát các đối tượng tham gia đạo lạ trên địa bàn, phân loại tính chất mức độ động, xác minh đối tượng cầm đầu để có biện phápđấu tranh phù hợp, yêu cầu viết cam kết không tổ chức tụ tập sinh hoạt đạo trái phép, không tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia đạo lạ trái phép; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động các đối tượng chấp hành quy định của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, từ bỏ việc tham gia đạo lạ; thông báo, yêu cầu người dân ký cam kết không tổ chức, cho thuê, mượn cơ sở tổ chức sự kiện, nhà hàng, khách sạn, địa điểm công cộng để các đối tượng lợi dụng tuyên truyền, hoạt động đạo lạ trái phép.

Qua công tác đấu tranh của Công an thành phố Phúc Yên, tình hình đạo lạ trên địa bàn đã giảm; nhiều trường hợp đã ký cam kết từ bỏ đạo lạ hoặc rời khỏi địa bàn, do đó, không có biểu hiện phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Bài, ảnh Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: