An ninh - Quốc phòng

Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Thứ Tư, 27/02/2019

Xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng (QSQP) của Đảng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Ảnh: Dương Hà

Đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối QSQP của Đảng và có vai trò quyết định trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội từng bước chính quy, hiện đại.

Thấm nhuần lời dạy của Bác - “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết, quy định, quy chế của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội.

Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ. Đến nay, cán bộ trong LLVT tỉnh đã được kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng, đội ngũ cán bộ lực lượng thường trực biên chế đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng sẵn sàng chiến đấu đạt 100% yêu cầu, trong đó, trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được chú trọng. Công tác luân chuyển thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo cho cán bộ được thử thách, rèn luyện trên nhiều cương vị công tác. Từ đó làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm, sắp xếp ở những cương vị cao hơn.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được Bộ CHQS tỉnh triển khai chặt chẽ, toàn diện, từng bước đổi mới phương pháp thực hiện. Hàng năm, các đơn vị bám sát theo các quy định mới của Trung ương, Đảng ủy Quân khu và xác định cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa tối đa các tiêu chí đánh giá, không chung chung.

Nội dung đánh giá tập trung vào tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được phân công. Từ đó, việc đánh giá cán bộ đi vào thực chất, góp phần nâng cao tính khả thi trong quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Năm 2018, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ Bộ CHQS tỉnh có 100% cán bộ đạt phẩm chất tốt, 97% đạt năng lực khá, đã có hơn 30 đồng chí được đề bạt nâng lương các cấp, gần 50 đồng chí được thăng quân hàm các cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới theo hướng gắn đào tạo với sử dụng, kết hợp cử đi đào tạo trong các nhà trường quân đội; khuyến khích cán bộ tự học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị trong và ngoài quân đội để nâng cao trình độ.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã có gần 40 lượt cán bộ được cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong quân đội. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT có phẩm chất, năng lực tốt, giỏi một việc nhưng biết nhiều việc.

Đã có nhiều đồng chí, nhất là các cán bộ làm công tác như tuyên huấn, khoa học kỹ thuật, chính sách, tác chiến… tự đi học, rèn luyện qua các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Công tác tuyên truyền đòi hỏi cán bộ chúng tôi luôn phải đổi mới, cập nhật kiến thức cho bản thân để phù hợp với xu thế của xã hội nhưng vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định riêng của ngành. Vì vậy, không chỉ tự nâng cao kiến thức, kỹ năng viết tin, bài mà bản thân chúng tôi thường xuyên tự tìm hiểu, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng dựng phim, dựng hình, viết kịch bản để phục vụ tốt hơn trong công việc. Tích cực nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ, tôi cảm thấy tự tin hơn khi nhận nhiệm vụ và hiệu quả công việc cũng cao hơn.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách cán bộ, chăm lo, quan tâm đến việc hỗ trợ về đất ở, nhà ở, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 100% cán bộ, thân nhân (tứ thân phụ mẫu, con đẻ) của cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh đều có thẻ BHYT.

Triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2015. Trong đó, chú trọng các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ các cấp về phong cách, lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: