An ninh - Quốc phòng

Xã Nhân Đạo: 100% thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện

Thứ Ba, 19/02/2019

Trong đợt tuyển quân năm 2019, xã Nhân Đạo (Sông Lô) được giao chỉ tiêu hoàn thành hồ sơ thâm nhập 16 thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự. Kết quả thâm nhập, có 14/16 thanh niên đủ điều kiện được Ban Chỉ huy quân sự huyện giao lệnh nhập ngũ năm 2019.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, đoàn thể, 100% thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019 đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ…

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đang tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân vào ngày 20/2/2019.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: