An ninh - Quốc phòng

Tiêu hủy hơn 1.400 vật chứng của các vụ án hình sự

Thứ Sáu, 01/02/2019

Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành tiêu hủy vật chứng của 5 vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 18/1/2019 của Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm gần 1.400 ống nhựa các loại giả nhãn hiệu Tiền Phong, búa đinh, búa rìu, quần, áo, dao, bình ga mini, vỏ đạn…

Việc tổ chức tiêu hủy vật chứng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Tất cả các vật chứng được tiêu hủy bằng biện pháp đốt cháy, nghiền nát hoặc làm mất hoàn toàn tính năng sử dụng, đảm bảo đúng quy định vệ sinh môi trường.

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: