An ninh - Quốc phòng

Đảm bảo mọi tin báo, tố giác tội phạm phải được xử lý kịp thời

Thứ Năm, 14/01/2021

Đó là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Vĩnh Yên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thực tiễn tố tụng hình sự cho thấy, kiểm sát tốt việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm có ý nghĩa tiên quyết để đảm bảo mọi hành vi phạm tội, người phạm tội đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

Cán bộ VKSND, Công an thành phố Vĩnh Yên trao đổi, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo quy định.

Trong năm 2020, VKSND thành phố đã thụ lý kiểm sát 357 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Kiểm sát việc xử lý, giải quyết 340 tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (đạt 95,2%). Trong đó: quyết định khởi tố 206 vụ án đối với 206 tố giác, tin báo; quyết định không khởi tố đối với 118 tố giác, tin báo; tạm đình chỉ 11 tin. Các tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn lại đều trong thời hạn giải quyết.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận, đồng thời đảm bảo các tin báo được thụ lý, phân loại xử lý và tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết theo đúng thời hạn, VKS thực hiện 2 đợt rà soát, kiểm tra việc tiếp nhận tố giác tin báo tội phạm tại CQĐT Công an thành phố Vĩnh Yên và 9/9 xã, phường trên địa bàn thành phố. Qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành 2 kết luận và 1 kiến nghị.

Viện trưởng VKSND thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Quốc Đoàn cho biết: “Trong công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm đơn vị không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các quyết định đồng ý hoặc hủy bỏ quyết định không khởi tố đối với CQĐT chính xác và có căn cứ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như: Tỷ lệ giải quyết tin báo còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nhiều tin phải gia hạn thời hạn giải quyết.

Thời gian tới, để làm tốt công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, VKSND thành phố đề ra các giải pháp như: Kiểm sát chặt chẽ các quyết định không khởi tố vụ án. Kịp thời phát hiện vi phạm của CQĐT để ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm.

Kiểm sát chặt chẽ đầu vào của các tin báo, tố giác tội phạm mới phát sinh, bên cạnh việc cập nhật tin báo từ sổ tin báo, tố giác tội phạm của CQĐT, VKS còn phải nắm tin báo mới phát sinh thông qua các hoạt động nghiệp vụ của ngành như kiểm sát khám nghiệm hiện trường… nhằm bảo đảm mọi tin báo mới phát sinh đều phải được kiểm sát và xử lý kịp thời.

Nắm vững quy định của quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để vận dụng kiểm sát vào từng trường hợp, vụ việc cụ thể. Hằng tuần, lãnh đạo viện chủ động phối hợp với lãnh đạo CQĐT để rà soát, phân loại tin báo, tố giác tội phạm.

Căn cứ vào năng lực, sở trường của từng Kiểm sát viên (KSV), lãnh đạo viện phân công kiểm sát các tin báo, tố giác tội phạm phù hợp. KSV được phân công kiểm sát tin báo sau 15 - 20 ngày, phải báo cáo bằng văn bản nội dung, tiến độ giải quyết tin báo của CQĐT, những vấn đề cần tiếp tục xác minh để giải quyết tin báo, qua đó lãnh đạo viện có ý kiến chỉ đạo.

KSV khi được phân công kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm phải bám sát ngay từ đầu hoạt động điều tra, xác minh của CQĐT; chủ động phối hợp với điều tra viên xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ để có hướng giải quyết kịp thời.

Đối với các tin báo phức tạp, KSV cần nghiên cứu nắm chắc hồ sơ vụ việc để đề xuất lãnh đạo viện hướng giải quyết. Trường hợp cần thiết VKSND chủ động họp liên ngành để thống nhất quan điểm xử lý, báo cáo thỉnh thị VKSND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, tổng hợp các tồn tại, vi phạm của CQĐT trong công tác giải quyết tin báo để kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Bài, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: