An ninh - Quốc phòng

Nêu cao vai trò của cựu chiến binh trong đảm bảo ANTT

Thứ Năm, 17/01/2019

Là thành viên thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh, Hội CCB luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Hội viên CCB phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) tuyên truyền về công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Ảnh: Kim Ly

Xác định việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy có vai trò quan trọng, Hội CCB các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tố giác các tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các phương thức tuyên truyền được vận dụng phù hợp với từng địa bàn dân cư. Nhiều hội cơ sở đã có sự sáng tạo, đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các chương trình liên hoan, hội diễn văn nghệ. Nội dung tuyên truyền tập trung thông tin về những tập thể, gương CCB tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"...

Hội CCB các huyện, thành phố thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tại địa phương, triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp hội, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm về ma túy.

Hội CCB các cấp đã gắn nhiệm vụ phòng, chống ma túy với các nhiệm vụ thường xuyên của hội như: Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa; tổ chức cho cán bộ, hội viên và gia đình CCB đăng ký, cam kết thực hiện 3 không: Không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội và không vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội viên CCB các cấp chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy tại khu dân cư như: Tuần tra, canh gác tại địa bàn; phối hợp với công an viên ở các thôn, xóm rà soát các đối tượng có liên quan đến ma túy để kịp thời vận động, giáo dục, thuyết phục; đấu tranh, tố giác các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trên địa bàn; cảm hóa các đối tượng lầm lỗi, giúp các đối tượng hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Hội CCB các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT, trong đó phải kể tới hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh tự nguyện. Trong suốt 10 năm trở lại đây, Hội CCB các cấp đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự nguyện, tự quản về giữ gìn ANTT.

Hiện, toàn tỉnh có hơn 4.000 tổ an ninh tự nguyện "1+2", "1+3” tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Mỗi tổ gồm 1 gia đình CCB phối hợp với 2 hoặc 3 gia đình liền kề tham gia giữ gìn ANTT, cung cấp thông tin tố giác tội phạm cho công an ngay tại địa bàn. Qua hoạt động của các tổ, đã có hàng trăm tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời triệt phá nhiều tụ điểm về ma túy.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên mặt trận phòng, chống ma túy của các cấp Hội CCB, đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thúc đẩy đông đảo hội viên CCB, cựu quân nhân và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở, tạo được niềm tin đối với chính quyền và nhân dân địa phương.

Thùy LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: