An ninh - Quốc phòng

Đảng ủy Quân sự huyện Tam Đảo: Đổi mới lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng

Thứ Ba, 08/01/2019

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Đảo đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Dân quân xã Đạo Trù (Tam Đảo) luyện tập kỹ năng đội hình, đội ngũ. Ảnh: Dương Hà

Là một trong những huyện trọng điểm về quốc phòng an ninh, những năm qua, Huyện ủy, các cấp ủy Đảng huyện Tam Đảo đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương.

Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Quân khu 2, của tỉnh và huyện, trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung quán triệt các cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức rõ vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo đối với lĩnh vực quân sự quốc phòng.

Là 1 trong 5 xã trọng điểm về quốc phòng an ninh được giữ lại Chi bộ Quân sự xã, Đạo Trù đã tích cực đổi mới việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy xã để lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng đạt hiệu quả cao, Chi ủy Chi bộ Quân sự xã thực hiện phân công nội dung công việc cụ thể cho từng đồng chí đảng viên trong chi bộ, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất, không chồng chéo.

Hàng tháng, chi bộ tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm quân sự quốc phòng và những vấn đề phát sinh vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, các mục tiêu đề ra trong nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng của địa phương hàng năm đều được triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đạt kết quả tốt, trở thành điểm sáng của huyện về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Tổ chức tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, phòng chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và thực hiện 3 khâu đột phá trong công tác quân sự, quốc phòng.

Các cấp ủy, chi bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 101 của Tổng cục Chính trị và Đề án số 04 của Tỉnh ủy. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các xã, thị trấn trong lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy quân sự đối với tổ chức Đảng, đảng viên gắn với việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác quân sự quốc phòng và xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật có liên quan đến đảng viên, tổ chức Đảng.

Nhờ tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, Tam Đảo đã đạt được kết quả toàn diện trong công tác quân sự, quốc phòng. LLVT huyện luôn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, hơn 80% đạt khá, giỏi; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao, bảo đảm đúng pháp luật; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có nhiều chuyển biến; diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn sát với điều kiện thực tế và đối tượng tác chiến; bảo đảm kịp thời, đồng bộ hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT huyện. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: