An ninh - Quốc phòng

Vĩnh Tường xử lý nghiêm trường hợp thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Thứ Năm, 03/01/2019

Với nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của huyện Vĩnh Tường cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tình trạng thanh niên chống, trốn, vắng khám sức khỏe, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) vẫn xảy ra.

Công tác khám sức khỏe cho các đối tượng trong độ tuổi thực hiện NVQS trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được tiến hành nghiêm túc, đúng luật. Ảnh: Trường Khanh

Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, Hội đồng NVQS huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện đúng trình tự, thủ tục, để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, trốn tránh NVQS theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tuyển đủ về số lượng và chất lượng tân binh theo kế hoạch được giao, Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết 01 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; UBND huyện ban hành Chỉ thị 08 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng NVQS huyện; hướng dẫn và thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ như: Tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ động, tích cực phối hợp với Ban CHQS huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thanh niên, nhân dân có ý thức chấp hành tốt Luật NVQS.

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, chính quyền các xã, thị trấn, đến 20/12/2018, huyện Vĩnh Tường đã khám sức khỏe vòng huyện cho 1.053 thanh niên, đang tiến hành khám bổ sung đối với những trường hợp chưa đến khám, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ sức khỏe nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Khắc Lộc, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Tường cho biết: Vĩnh Tường là huyện nông nghiệp, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa nhiều; trong khi đó, nhận thức của một số gia đình và thanh niên về Luật NVQS còn hạn chế nên tình trạng thanh niên chống, trốn, vắng khám sức khỏe, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) vẫn xảy ra.

Toàn huyện có 1.880 thanh niên được gọi khám tuyển vòng huyện nhưng số thanh niên đến khám chỉ đạt hơn 56%. Bên cạnh những xã có truyền thống thực hiện tốt công tác tuyển quân, có tỷ lệ thanh niên khám tuyển vòng huyện đạt 100% như Bình Dương, Vũ Di, Tam Phúc, Phú Thịnh, vẫn còn một số xã có tỷ lệ thanh niên khám tuyển vòng huyện đạt thấp như: Phú Đa (mới có 4 thanh niên khám tuyển/48 thanh niên được gọi khám), Nghĩa Hưng (15/76), thị trấn Thổ Tang (34/132); Lũng Hòa (20/92); Đại Đồng (21/96); An Tường (29/84).

Để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn, tránh thực hiện Luật NVQS, Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Tường đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn xác định rõ hành vi vi phạm các quy định Luật NVQS; trình tự, thủ tục để củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định 120 của Chính phủ. Các cơ quan chức năng của huyện đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với Lê Văn Mạnh, sinh năm 1997 ở thôn Mới, xã Tân Tiến để xử lý theo đúng quy định của pháp luật vì trốn tránh NVQS.

Việc một số thanh niên tìm cách trốn tránh NVQS không chỉ gây khó khăn cho công tác tuyển quân mà còn tạo tâm lý so bì trong quần chúng. Vì vậy, những trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm có quá trình, Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Tường yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đối tượng trốn tránh NVQS không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật mà còn là biện pháp tuyên truyền, giáo dục chung về ý thức chấp hành hành NVQS của mọi công dân trong độ tuổi theo quy định.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: