An ninh - Quốc phòng

Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tinh thần “thượng tôn pháp luật”

Thứ Ba, 22/12/2020

Phát huy tinh thần “thượng tôn pháp luật”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20, Bộ CHQS tỉnh tích cực trau dồi kiến thức, thông tin pháp luật.

Hằng năm, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL đối với đời sống xã hội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Trên cơ sở kế hoạch phổ biến giáo dục năm 2020 của Hội đồng Phổ biến giáo dục Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành PBGDPL sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng đối tượng.

Để việc chấp hành pháp luật, kỷ luật trở thành ý thức tự giác của mỗi tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, các cơ quan chức năng của địa phương làm chuyên trang, chuyên mục quân sự quốc phòng hằng tháng; tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và các văn bản pháp luật liên quan đến quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, nhân dân trên địa bàn về dịch Covid - 19 và biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng phim tham gia thi tuyên truyền PBGDPL cấp Quân khu đạt giải Nhì; xây dựng clip “Tuyên truyền, phổ biến nội dung của công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” tham gia thi cấp Quân khu...

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức phổ biến các nội dung pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hòa giải ở cơ sở; phòng, chống tội phạm; hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tác hại của rượu, bia… cho hơn 700 cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị tổ chức cho bộ đội xem phim “LLVT Quân khu 2 phát huy truyền thống, giữ nghiêm kỷ luật, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hệ thống tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị cơ sở thường xuyên duy trì hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Tích cực thực hiện tuyên truyền, học tập, quán triệt cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ các chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên lồng ghép tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ thông qua sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt của tổ chức Đảng, Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật hằng tháng và sinh hoạt Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Qua đó, nắm bắt tư tưởng bộ đội, tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cán bộ, chiến sĩ… nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác, sinh hoạt để có biện pháp giải quyết phù hợp, đúng quy định.

Để “mềm hóa” công tác PBGDPL, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện gắn chặt với việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo môi trường để bộ đội rèn luyện, cống hiến, khắc phục tư tưởng ngại học tập pháp luật, giúp mỗi quân nhân hiểu pháp luật, kỷ luật không chỉ là quy định, hình thức... mà còn bảo vệ quyền, lợi ích và hình thành nhân cách cho mỗi quân nhân.

Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng niềm tin, hành động đúng đắn, chuẩn mực cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Nhiều năm gần đây, không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý; cơ quan, đơn vị không có đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong LLVT tỉnh góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

Bài, ảnh: Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: