An ninh - Quốc phòng

Thay đổi nhận thức, hành động của cộng đồng về an toàn thực phẩm

Thứ Ba, 17/11/2020

Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người và sự phát triển bền vững, ngày 3/5/2017, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18 về tăng cường lãnh, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Sau 3 năm triển khai, đến nay, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người sản xuất, người tiêu dùng về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được nâng lên rõ rệt.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại khu vực chợ nông thôn. Ảnh: Trường Khanh

Ngay sau khi Chỉ thị 18 ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch về việc triển khai chỉ thị giai đoạn 2017 - 2020; ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ - UBND quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP của tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, thực hiện Chỉ thị 18 của BTV Tỉnh ủy, chỉ đạo của Huyện ủy Lập Thạch, Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo ATTP.

Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ATTP; thường xuyên kiểm tra các bếp ăn tập thể tại trường mầm non, tiểu học, các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố… để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

Có thể thấy, qua 3 năm triển khai Chỉ thị 18, nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác ATTP được nâng lên rõ rệt; hệ thống văn bản quản lý nhà nước về ATTP được hoàn thiện.

Tổ chức, bộ máy về quản lý ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã được thành lập và kiện toàn, đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra hơn 18 nghìn cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện gần 2.700 cơ sở vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 239 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt hơn 579 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về ATTP được tăng cường. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP cho cán bộ, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tầng lớp nhân dân; hoạt động truyền thông được tiến hành thường xuyên trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Trong 3 năm (2017 - 2020), ngành Y tế, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tổ chức gần 100 lớp tập huấn kiến thức về ATTP cho hơn 12 nghìn lượt cán bộ quản lý ATTP từ tỉnh tới cơ sở và 95 hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATTP cho hàng nghìn lượt hội viên, người tiêu dùng, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng và phát 97 phóng sự truyền hình; in và cấp phát gần 341 nghìn tờ gấp, hơn 17.000 cuốn sổ tay ATTP; treo hơn 2.500 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo ATTP...

Nhờ sự tập trung lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về công tác đảm bảo ATTP.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Trần Văn Chung cho biết: Chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về công tác đảm bảo ATTP được minh chứng qua những con số đó là, đến nay, gần 86% cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu ATTP; 84% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu đúng và được cập nhật lại kiến thức về ATTP; 83% người tiêu dùng thực phẩm được cập nhật kiến thức về ATTP.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm được kiểm soát kịp thời.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: