An ninh - Quốc phòng

Vĩnh Tường xử lý 58/83 trường hợp vi phạm Luật Đất đai

Thứ Tư, 11/11/2020

Theo số liệu thống kê, 10 tháng năm 2020, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có 83 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh, đã xử lý được 58/83 trường hợp vi phạm, còn lại 25 trường hợp chưa xử lý dứt điểm tại 5 xã: An Tường, Lũng Hòa, Tân Tiến, Tam Phúc, Vân Xuân.

Tháng 10/2020, trên địa bàn huyện không để phát sinh trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới.

Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo xử lý thêm được 196 trường hợp vi phạm từ trước ngày 1/7/2014 tại 14 xã, thị trấn. Đồng thời, rà soát giảm 65 trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tại xã Vân Xuân.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xử lý dứt điểm 25 trường hợp vi phạm Luật Đất đai còn tồn đọng trong 10 tháng đầu năm 2020 và các vụ việc từ trước năm 2020.

Huyện phấn đấu trong tháng 11 xử lý được thêm 100 trường hợp vi phạm tồn tại; kiềm chế phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: