An ninh - Quốc phòng

Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 10/11/2020

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân”, 5 năm qua (2015 - 2020), phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

Công an xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên phối hợp với lực lượng bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tuần tra, đảm bảo ANTT khu vực bệnh viện. Ảnh: Dương Hà

 

Hằng năm, cấp uỷ, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phương pháp, cách làm và chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, các nội dung, biện pháp vận động quần chúng được duy trì cả bề rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, ý thức công dân trong nhiệm vụ phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy, chính quyền coi trọng việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào, duy trì nhiều mô hình hoạt động hiệu quả: 48 câu lạc bộ “Phụ nữ nông dân với pháp luật”, 25 câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình; Hội cựu chiến binh củng cố hoạt động mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại 4.068 địa bàn; 100% các trường học có mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”.

Lực lượng công an cơ sở tổ chức xây dựng mới 309 mô hình, trong đó có 288 mô hình 4 an toàn về an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường ...

Toàn tỉnh hiện có 433 địa bàn xây dựng mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ, với 12 loại mô hình: phòng, chống ma túy; trật tự giao thông, trật tự công cộng; dòng họ tự quản; quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật; khu dân cư, cơ quan tự quản về ANTT; nhà trọ tự quản...

Các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được gắn với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy tính tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân, góp phần chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Một số mô hình có hiệu quả tốt trong công tác an ninh, trật tự như: “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” của Chi hội phụ nữ phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên; “Nhà trọ tự quản, an toàn về ANTT” tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên; “Dòng họ Trương tự quản về ANTT” tại thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên; “Xã không ma túy” tại xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc...

Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" được gắn chặt chẽ với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xoá đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, nhằm phát triển kinh tế, ổn định đời sống, bố trí việc làm cho người lao động.

Kết quả thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là biểu hiện của sự đoàn kết, ý thức làm chủ của toàn dân, tạo thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đây là những kết quả cơ bản, cốt lõi, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thu hẹp nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thông qua việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", ý thức, trách nhiệm của nhân dân; chất lượng của phong trào được nâng lên.

Phong trào phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội xuất hiện nhiều nhân tố mới, xu thế phong trào được nhân rộng thêm. 5 năm qua, quần chúng nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng gần 8.500 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có hơn 5.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng vi phạm pháp luật.

Quần chúng nhân dân quản lý, giáo dục cảm hóa hơn 2.600 lượt người vi phạm pháp luật, đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; giúp đỡ hơn 2.800 người tái hòa nhập cộng đồng, có hơn 2.500 người không tái phạm, nhiều người hoàn lương vươn lên làm giàu chính đáng.

Có thể nói, sự nghiệp bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chiến công của lực lượng CAND đều có sự đóng góp, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung vào một số nội dung cơ bản:

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ngay từ cơ sở, có khả năng thu hút, tập hợp đông đảo sức mạnh của quần chúng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng công an các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các biện pháp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào cách mạng khác tại địa phương, nhất là việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Thường xuyên đổi mới về hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, biện pháp phát động và vận động linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, địa bàn, khu vực dân cư và trong từng thời gian nhất định.

Chú trọng phát huy các mô hình hay, việc làm sáng tạo đã có kinh nghiệm, hiệu quả thiết thực mà quần chúng nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia.

Quan tâm phối hợp, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, nhạy cảm, phức tạp nảy sinh kéo dài...

Bạch Dương

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: