An ninh - Quốc phòng

Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đột phá

Thứ Hai, 09/11/2020

Để thực hiện tốt mục tiêu quốc phòng - an ninh mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chú trọng đề ra nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo sát thực tiễn, đúng và trúng mục tiêu. Trong đó, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt 2 giải pháp đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Phúc Yên tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Trường Khanh

Nhận nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng cùng nhiều lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2020 tại Công ty Honda Việt Nam, 100% cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Phúc Yên đều nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của mình.

Tham gia tập luyện, hợp luyện nhiều lực lượng với số lượng đông lên đến 1.000 người, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hết mình dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập thành công.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Phúc Yên chia sẻ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập là một trong những giải pháp đột phá mà cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua.

Qua huấn luyện, diễn tập tốt sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng, không để bị động, bất ngờ và chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo giữ ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập tốt nhất, cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị thông qua công tác thông tin, tuyên truyền định kỳ và sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Từ đó, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, làm nền tảng trung tâm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, cũng như LLVT thành phố Phúc Yên, để hoàn thành các mục tiêu quân sự quốc phòng của địa phương trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh luôn bám sát vào sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt những giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đại hội Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố đã đề ra, tập trung vào 2 giải pháp đột phá đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, chấp hành pháp luật, kỷ luật và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Thực hiện nguyên tắc và phương châm của Đảng là lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với công tác quân sự quốc phòng, khâu đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp được thực hiện nhất quán ở 100% cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Các cấp ủy, chỉ huy cơ quan quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về trách nhiệm nêu gương. Người đứng đầu cấp ủy duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chi bộ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi quân nhân.

Đó cũng là động lực để mỗi quân nhân nghiêm túc chấp hành thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong quân đội cũng như xây dựng nền nếp chính quy.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về việc nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu số 03/ML- BTL ngày 9/1/2020 của Tư lệnh Quân khu 2; Hướng dẫn số 210/HD- BTM ngày 14/1/2020 của Bộ Tham mưu Quân khu về thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2020.

Căn cứ vào nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo từng năm của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, các cấp ủy trực thuộc căn cứ vào đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bảo đảm nghiêm túc.

Thường xuyên quán triệt nhiệm vụ công tác huấn luyện tới toàn thể quân nhân trong đơn vị, từ đó, từng tập thể, cá nhân nắm chắc nhiệm vụ, xác định tốt mục tiêu huấn luyện.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công tác huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị của từng lực lượng, khả năng ngân sách của địa phương.

Đối với chỉ huy và cơ quan, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chiến đấu.

Đối với phân đội, các đơn vị tập trung huấn luyện cho bộ đội vững chắc về kỷ luật chiến đấu bộ binh, thành thục chiến thuật cấp trung đội, đại đội và tiểu đoàn trong tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng khu vực phòng thủ địa phương, tăng cường huấn luyện thể lực, nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ địa bàn.

Cùng với nhiều giải pháp trọng tâm khác, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh bám sát mục tiêu quân sự quốc phòng của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: