An ninh - Quốc phòng

Kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng tại Ban CHQS huyện Yên Lạc

Thứ Ba, 06/11/2018

Ngày 5/11/2018, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đỗ Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra toàn diện công tác quân sự - quốc phòng năm 2018 tại Ban CHQS huyện Yên Lạc.

Năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Yên Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, hệ thống kế hoạch bảo đảm cho quyết tâm A; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lụt bão và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị Quân đội trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt giỏi và xuất sắc.

Tổ chức triển khai và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc năm 2018 đạt kết quả xuất sắc, đơn vị bảo đảm an toàn. Tham mưu với UBND huyện hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ dân sự theo đúng kế hoạch.

Ban CHQS huyện Yên Lạc tiến hành huấn luyện, luyện tập các nội dung học tập tại chức cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo đúng quy định; tham gia hội thi chỉ huy trưởng và chính trị viên giỏi cấp Quân khu đạt loại khá. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị, 100% quân nhân chấp hành và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ giao nhận tân binh bảo đảm trang trọng, đúng quy định; huyện đã giao đủ 297/297 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Tham mưu với UBND huyện tổ chức rà soát, miễn nhiệm, bổ nhiệm, phúc tra quân nhân dự bị biên chế cho các đơn vị phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 theo đúng quy định.

Đơn vị quán triệt, học tập nghiêm Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, huyện về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước trong năm,

Ban CHQS huyện bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; bảo đảm tốt vệ sinh phòng dịch, tổ chức vệ sinh doanh trại, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,9%, không có dịch bệnh xảy ra; thường xuyên duy trì tốt hệ số vũ khí trang bị kỹ thuật, tổ chức 27 lượt kiểm tra tủ súng sẵn sàng chiến đấu của các xã, thị trấn; phối hợp với Công an huyện thu, nộp 6.500kg vật liệu nổ trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Đỗ Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao kết quả công tác quân sự - quốc phòng năm 2018 của Ban CHQS huyện Yên Lạc. Đồng chí đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2018, Ban CHQS huyện Yên Lạc cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an và các cơ quan chức năng của huyện nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử trí kịp thời, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt công tác khám tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tổ chức đăng ký vào các hạng ngạch dự bị động viên theo quy định. Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện. Quản lý, bảo quản tốt vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu của huyện và các xã, thị trấn, chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Minh Phương

(Bộ CHQS tỉnh)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: