An ninh - Quốc phòng

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Thứ Ba, 03/11/2020

Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” với nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát 20, Bộ CHQS tỉnh tích cực luyện tập nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đến Ban CHQS Tam Đảo, điều để lại ấn tượng với chúng tôi đó chính là hệ thống khẩu hiệu, pano và cảnh quan môi trường được xây dựng, củng cố khang trang sạch, đẹp. Các khu nhà làm việc, nơi ăn, ở gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo chính quy theo đúng điều lệnh. Hệ thống kho kỹ thuật đầy đủ các hạng mục, biển hướng dẫn theo quy định.

Bám sát chỉ thị, nghị quyết của các cấp về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Đảo đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể bố trí, sử dụng hợp lý quân số được biên chế; tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ ANCT - TTATXH trên địa bàn; tổ chức tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống bộ đội trong mọi điều kiện.

Ban CHQS huyện Tam Đảo là đơn vị làm điểm của LLVT tỉnh và đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để củng cố, làm mới nơi ăn, ở, làm việc chính quy của đơn vị…

Không chỉ riêng Ban CHQS huyện Tam Đảo, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều biện pháp xây dựng đơn vị VMTD và mang lại kết quả tốt.

Để xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Nhất là 5 nội dung thực hiện xây dựng đơn vị VMTD, đó là: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cấp tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình đơn vị; thường xuyên rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn và điều hành trong quá trình triển khai thực hiện để có định hướng, biện pháp xử lý, chấn chỉnh.

Các đơn vị chủ động củng cố, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, doanh trại, hệ thống biển bảng bảo đảm thống nhất, bền, đẹp; tiến hành biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho bộ đội. Trong đó đã có sự kết hợp giáo dục các nội dung cơ bản theo quy định với giáo dục truyền thống; sử dụng phương pháp khác nhau như: sinh hoạt tập trung, tuyên truyền pháp luật, nói chuyện chuyên đề, băng rôn khẩu hiệu, tổ chức thảo luận theo nhóm…

Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các cơ quan, đơn vị; tổ chức nhận xét, đánh giá chặt chẽ, cụ thể kết quả lãnh đạo trên từng tiêu chí và chỉ rõ trách nhiệm thực hiện đến từng cá nhân.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Qua kiểm tra nhận thức chính trị, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, hơn 93% đạt khá, giỏi.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức biên chế đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, sát tình hình thực tiễn.

Để công tác này đạt hiệu quả cao, hằng năm, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, thao trường, bãi tập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy.

Về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cấp ủy, chỉ huy trưởng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chức trách và nhiệm vụ của mình, thường xuyên quán triệt và thực hiện đầy đủ, nền nếp các chế độ công tác theo quy định.

Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần, giờ nào việc đấy theo đúng hiệu lệnh còi, kẻng. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giáo dục để nâng cao nhận thức chấp hành lễ tiết, tác phong, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh cho mọi quân nhân.

Các đơn vị, cơ quan quản lý chặt chẽ vũ khí trang thiết bị, vật tư, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông; tích cực củng cố, làm mới, duy trì và quản lý tốt hệ thống bảng biểu, đảm bảo chính quy, thống nhất, thẩm mỹ…

Nhìn chung, qua công tác xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm của cấp ủy, chỉ huy các cấp được nâng cao; duy trì các mặt công tác kỹ thuật, đảm bảo phương tiện, vũ khí trang bị phục vụ công tác và sẵn sàng chiến đấu; cảnh quan, đơn vị, nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được môi trường phát triển toàn diện cho bộ đội.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: