An ninh - Quốc phòng

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Ba, 27/10/2020

Trong những năm qua, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, liên kết, tích hợp kỹ thuật, vận hành, bảo mật các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành với hệ thống thiết bị, phần mềm bảo mật, an toànthông tin (ATTT) đồng bộ, hiện đại trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Qua đó, đưa Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu cả nước về bảo đảm ATTT năm 2019.

Đội ngũ chuyên trách an toàn thông tin của Sở TT&TT triển khai xử lý những tình huống giả lập Ảnh: Nguyễn Lượng

Xác định bảo đảm ATTT là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử, những năm qua, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành ATTT cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; quy định bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước.

Bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn trong trao đổi thông tin trên môi trường mạng và trong truy cập CNTT; lựa chọn các đơn vị có năng lực kiểm tra đánh giá định kỳ hệ thống hạ tầng ứng dụng CNTT của tỉnh.

Triển khai mô hình đảm bảo ATTT chuyên nghiệp 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh thông tin.

Hằng năm, Sở TT&TT tổ chức diễn tập ATTT cho các cơ quan nhà nước nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh và nâng cao năng lực tổ chức, kỹ năng phối hợp, phân tích, xử lý sự cố ATTT mạng của cán bộ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh.

Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng, kỹ năng về ATTT và xử lý sự cố cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho CBCCVC tại các cơ quan Nhà nước; thường xuyên cử cán bộ chuyên trách tham dự các khóa đào tạo ATTT do Bộ TT&TT tổ chức.

Cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung cho 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị; triển khai các dự án bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm Hạ tầng thông tin và các thiết bị tường lửa ở các cơ quan đơn vị Nhà nước.

Thực hiện kết nối chia sẻ với hệ thống giám sát quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách ATTT của Bộ TT&TT trong công tác đảm bảo ATTT, cảnh báo, ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Đặc biệt, tháng 9/2020 vừa qua, Sở TT&TT đã triển khai chiến dịch rà soát xử lý mã độc nhằm xây dựng không gian mạng an toàn tại các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 24 sở, ngành và 9 huyện, thành phố được trang bị các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng; 100% các sở, ngành, thành phố được trang bị các thiết bị tường lửa tối thiểu, cài đặt phần mềm diệt virus cho các máy tính cá nhân.

Các sự cố về hệ thống thông tin của tỉnh đều được khắc phục, ngăn chặn kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước.

Mới đây, Sở TT&TT được Bộ TT&TT hỗ trợ thí điểm triển khai phần mềm phục vụ họp trực tuyến trên nền mã nguồn mã.

Hiện, tỉnh đã cấp 8.500 hộp thư điện tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương; thực hiện bàn giao gần 1.300 chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho lãnh đạo và cá nhân liên quan đến ký số tại các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố.

Cấp 37 chứng thư số cá nhân sử dụng Sim PKL cho lãnh đạo 11 cơ quan, đơn vị. 100% văn bản điện tử đăng tải trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh có sử dụng chữ ký số chuyên dùng; nhiều sở, ngành, địa phương đã triển khai ký số văn bản đi và phát hành trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Tỉnh đã áp dụng phần mềm Zalo trong việc tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp; công bố 366 danh mục TTHC dịch vụ công mức độ 3 và 4; phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại 20 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 9 huyện, thành phố và 136 UBND xã, phường, thị trấn vận hành cơ bản hiệu quả ..., góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ đắc lực phát triển KT-XH của tỉnh.

Để tiếp tục bảo đảm ATTT, nhất là chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của không gian mạng, thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục bám sát kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh gắn với bảo đảm ATTT; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ATTT.

Triển khai các hoạt động giám sát, cảnh báo, hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo ATTT mạng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập, nâng cao nhận thức về ATTT trên các phương tiện thông tin đại chúng đến rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân.

Đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên trách, cán bộ phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu hoạt động của Nhà nước đối với lĩnh vực CNTT, quản lý và vận hành hệ thống thông tin của tỉnh; đầu tư trang thiết bị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: