An ninh - Quốc phòng

Xây dựng lực lượng công an: Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở

Thứ Hai, 19/10/2020

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Công an tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Với phương châm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, toàn lực lượng công an tỉnh giảm được 1 đơn vị cấp sở, 13 đơn vị cấp phòng, 56 đơn vị cấp đội và bố trí cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Từ khi được tổ chức theo mô hình mới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Dương Hà.

Cuối năm 2018, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh, thành phố thực hiện việc sáp nhập lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH vào Công an tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an. Trước khi sáp nhập, Cảnh sát PCCC&CNCH có 10 đơn vị cấp phòng và 40 đơn vị cấp đội. Sau khi sáp nhập vào Công an tỉnh, đơn vị đã giảm được 1 đầu mối cấp sở, 9 phòng chuyên môn và 33 đội nghiệp vụ.

Thượng tá Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Việc triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an theo hướng tinh gọn là chủ trương lớn của Đảng và Bộ Công an. Sau sáp nhập, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH khắc phục được sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, công tác phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH được mở rộng và bố trí tại 9/9 huyện, thành phố thay vì 4 phòng, mỗi phòng phụ trách từ 2 đến 3 địa phương như trước đây. Với mô hình tổ chức mới này, công an các huyện, thành phố đều có cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng ngừa cháy nổ theo phân cấp và tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý.

Bên cạnh đó, mỗi khi có cháy, nổ xảy ra, lực lượng, phương tiện được huy động tối đa, công tác ứng cứu được triển khai nhanh chóng, kịp thời. Khi muốn điều tra nguyên nhân của các vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng nhận được sự phối hợp của cơ quan điều tra.

Ngoài việc sáp nhập Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh còn sáp nhập, hợp nhất, giải thể 4 phòng chuyên môn như: Sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng Tổ chức cán bộ, điều chỉnh chức năng tổ chức thành 1 đội thuộc Phòng Tổ chức cán bộ; hợp nhất Phòng Công tác chính trị với Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng thành Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Hợp nhất Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy thành Phòng Cảnh sát giao thông; giải thể Phòng Truy nã tội phạm chuyển về các đơn vị thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra đảm nhiệm theo hệ, loại đối tượng.

Do làm tốt công tác chính trị tư tưởng cùng với việc sắp xếp theo đúng quy trình, quy định, tuyển chọn cán bộ là người có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, hiểu và bám sát cơ sở nên hầu hết cán bộ, chiến sĩ được luân chuyển yên tâm công tác, dù ở cương vị, vị trí nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những điểm nhấn rõ nét của Công an tỉnh trong trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đó là đơn vị đã hoàn thành trước kế hoạch việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Những cán bộ này được Công an tỉnh lựa chọn, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, trình độ, yêu cầu công tác, với phương châm “vì công việc mà bố trí người, chứ không vì người mà bố trí công việc”.

Kết quả bước đầu triển khai cho thấy việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp, quần chúng nhân dân.

Công an chính quy đã phát huy được năng lực, kịp thời tiếp cận địa bàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT, kéo giảm các tệ nạn xã hội tại khu dân cư, tạo đường thông, hè thoáng, đảm bảo TTATGT…

Từ khi có lực lượng công an chính quy về cơ sở, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt, sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy tạo chỗ dựa cho nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH.

Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo tiền đề phát triển KT - XH của tỉnh.

Đồng thời, xây dựng lực lượng công an tỉnh vững chắc từ cơ sở, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Kim Hiền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: