An ninh - Quốc phòng

Học Bác giữ “rừng vàng”

Thứ Sáu, 16/10/2020

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) của Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Vườn Quốc gia Tam Đảo. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái.

Cán bộ Hạt kiểm lâm, Vườn Quốc gia Tam Đảo luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng.

Là đơn vị trực thuộc Huyện ủy Tam Đảo, Đảng bộ Vườn Quốc gia Tam Đảo có 53 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, cấp bách đối với việc nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, Đảng ủy Vườn Quốc gia Tam Đảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) thông qua các hội nghị, sinh hoạt thường kỳ. 100% cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký học tập gắn với công việc, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Vườn Quốc gia Tam Đảo coi trọng việc nêu cao tinh thần gương mẫu tự phê bình, phê bình, với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ lúc mới manh nha.

Thông qua việc thẳng thắn, nghiêm túc góp ý cho các chi bộ, cán bộ, đảng viên chỉ rõ những khuyết điểm và đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy các cấp.

Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục và xác định rõ thời gian,giải pháp thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Bí thư Chi bộ Hạt Kiểm lâm, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo cho biết, trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, từng cán bộ, đảng viên lấy đó để “tự soi, tự sửa”, tự phấn đấu.

Coi đây là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc quản lý bảo vệ phát triển rừng; chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học đối với các loài quý hiếm đồng thời thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là những vấn đề khó phức tạp, mới phát sinh.

Với tổng diện tích hơn 32 nghìn ha đất rừng, nằm trên địa giới hành chính của ba tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vườn Quốc gia Tam Đảo được đánh giá là một trong những khu vực có nền đa dạng sinh học cao nhất cả nước với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, diễn biến thời tiết phức tạp, đời sống kinh tế của một số người dân ở vùng đệm chưa cao; lực lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mỏng, điều đó gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng.

Với tinh thần học Bác để giữ “rừng vàng”, Đảng ủy Vườn Quốc gia Tam Đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị khắc phục những khó khăn để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ kiểm lâm trong thực hiện công việc được giao.

Cán bộ kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên bám dân, bám rừng, nắm chắc ranh giới, địa bàn quản lý và diễn biến rừng, đất rừng trong khu vực; nắm chắc những đối tượng phá rừng, những trọng điểm dễ xảy ra lấn, chiếm rừng, cháy rừng để tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo, chính quyền địa phương tìm giải pháp ngăn chặn, giải quyết kịp thời.

Hằng tháng, cán bộ các trạm kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra rừng tận gốc kết hợp kiểm tra rừng bằng công cụ Smart; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Từ năm 2015 đến nay, cán bộ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo bắt giữ, xử lý 34 vụ vi phạm Luật bảo vệ, phát triển rừng; duy trì thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong PCCCR.

Công tác chăm sóc rừng, khoán bảo vệ rừng của đơn vị được thực hiện đúng thời gian, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ sống cao tới 90%, góp phần đưa độ che phủ của rừng Tam Đảo đạt trên 97%.

Các đề tài khoa học về nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý và nghiên cứu, bảo tồn gen của 3 loại cây dược liệu quý hiếm tại Vườn Quốc gia Tam Đảo được đánh giá kết quả cao; là cơ sở góp phần bảo tồn, phục hồi rừng và lưu giữ các cây con giống quý có giá trị cao đáp ứng mục tiêu phát triển KT – XH…

Với kết quả đạt được, 5 năm qua, Vườn Quốc gia Tam Đảo có 4 tập thể, 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT , Chủ tịch UBND tỉnh; 46 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Năm 2016, đơn vị được đón Cờ thi đua của Chính phủ. Qua đánh giá, hằng năm, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: