An ninh - Quốc phòng

Liên kết đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn Tam Đảo

Thứ Sáu, 16/10/2020

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội... Đó là mục tiêu của mô hình liên kết đảm bảo ANTT giữa UBND thị trấn Tam Đảo với Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo (nay là Hội Du lịch Tam Đảo) và các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Tam Đảo.

Công an thị trấn Tam Đảo thường xuyên rà soát địa bàn, tăng cường nắm tình hình an ninh trật tự. Ảnh: Khánh Linh

Sau hơn hai năm hoạt động, mô hình nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thị trấn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật.

Được sự quan tâm của tỉnh, huyện Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo ngày một phát triển thành khu du lịch trọng điểm ở phía Bắc của tỉnh. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khu du lịch, dự báo tình hình ANTT thời gian tới tiềm ẩn nhiều phức tạp, tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình đó, UBND thị trấn chỉ đạo tổ chức xây dựng mô hình liên kết đảm bảo ANTT giữa UBND thị trấn Tam Đảo với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Đảo (trước đây), các doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn.

Để triển khai mô hình, UBND thị trấn Tam Đảo thành lập ban chỉ đạo; tổ chức hội nghị ra mắt mô hình, ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND thị trấn, Ban quản lý khu du lịch, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Theo đó, Công an thị trấn Tam Đảo là lực lượng nòng cốt, chủ trì phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Ban bảo vệ dân phố trong các hoạt động duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thị trấn.

Tham mưu giúp Đảng ủy, chính quyền xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên hệ thống loa truyền thanh, thông báo bằng văn bản đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; trực tiếp tuần tra kiểm soát địa bàn, duy trì trật tự an toàn giao thông, giải quyết các vụ việc gây phức tạp tình hình ANTT; quản lý, kiểm tra, đấu tranh và xử lý các hành vi sử dụng trái phép chất nổ, pháo...

Lực lượng công an chủ trì phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ANTT để cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu, chấp hành và ủng hộ.

Thường xuyên rà soát địa bàn, tăng cường nắm tình hình, củng cố hồ sơ, cung cấp trao đổi thông tin về tình hình ANTT địa bàn để các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp biết và chủ động phối hợp với cơ quan công an trong công tác phòng, đấu tranh và xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp mà nòng cốt là lực lượng bảo vệ kịp thời cung cấp, trao đổi tin vi phạm về ANTT xảy ra trong đơn vị mình; phối hợp kịp thời để xác minh thông tin, giải quyết vụ việc xảy ra.

Đặc biệt, từ tháng 1/2020, Hội Du lịch Tam Đảo thay thế Ban quản lý khu du lịch để tham gia quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong thời gian tiếp theo. Vì vậy, thực hiện mô hình, Hội Du lịch Tam Đảo và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phổ biến nội dung mô hình đến từng cán bộ, nhân viên, người lao động để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

Hội phối hợp với Công an thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người lao động kỹ năng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tham gia tố giác tội phạm; trong việc phát hiện và giải quyết những vụ việc liên quan đến khách du lịch vi phạm pháp luật. Thực hiện đúng quy định khai báo tạm trú cho khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú...

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Công an huyện Tam Đảo, Đảng ủy, UBND thị trấn, các thành viên ban chỉ đạo và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên việc triển khai mô hình trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các lực lượng thường xuyên phối hợp quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó trao đổi kinh nghiệm khi tham gia phối hợp.

Sau hơn 2 năm thực hiện mô hình, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch cung cấp 20 tin phản ánh vụ việc về ANTT, được lực lượng công an tiếp nhận giải quyết kịp thời.

Không chỉ thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp thường xuyên động viên, thăm hỏi, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp với địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số cơ sở kinh doanh lưu trú còn chưa chấp hành đúng các quy định pháp luật về đăng ký lưu trú cho khách du lịch đến thuê phòng.

Kinh phí đầu tư cho hoạt động của mô hình còn hạn chế; công tác vận động quần chúng đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn tư tưởng coi đó là trách nhiệm của lực lượng công an...

Để khắc phục hạn chế, phát huy hiệu quả của mô hình, Công an thị trấn phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm; mô hình cơ quan, doanh nghiệp “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ”... về an ninh, trật tự.

Thông báo kịp thời cho cơ quan, doanh nghiệp về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cơ quan, doanh nghiệp chủ động phòng, ngừa, có biện pháp ngăn chặn...

Hội Du lịch Tam Đảo, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, người lao động tự giác tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của các loại tội phạm.

Giải quyết kịp thời, đúng quy định, quy trình các tranh chấp, khiếu kiện theo thẩm quyền, chức năng được giao, không để phát sinh, phức tạp về an ninh, trật tự.

Xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo vệ môi trường; khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng gây mất ổn định về an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp...

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: