An ninh - Quốc phòng

Công tác hòa giải góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở

Thứ Sáu, 09/10/2020

Xác định công tác hòa giải ở cơ sở không chỉ hạn chế các tranh chấp dân sự, phòng ngừa tội phạm mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm qua, UBND huyện Lập Thạch ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã tạo điều kiện để các hòa giải viên hoạt động hiệu quả. Vì vậy, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm; tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các hòa giải viên của Tổ hòa giải thôn Quẵng, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

Sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, hằng năm, UBND huyện Lập Thạch ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ hòa giải, kịp thời biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên có thành tích xuất sắc.

Huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức 25 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho gần 2.000 hòa giải viên; kết hợp hòa giải với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp tăng cường mối đoàn kết trong nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thường xuyên cử cán bộ, công chức tiến hành kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tính đến nay, toàn huyện có 189 tổ hòa giải, với 1.063 hòa giải viên. Thành viên của tổ hòa giải là những người có uy tín, trách nhiệm ở khu dân cư như: Trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chi hội nông dân...

Từ năm 2016 đến nay, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 697 vụ, trong đó hòa giải thành 570 vụ, đạt tỷ lệ trên 80%. Kết quả đó góp phần tích cực vào việc củng cố tình làng, nghĩa xóm; tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiên Lữ được đánh giá là một trong những địa phương của huyện đạt được kết quả cao trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Quẵng, xã Tiên Lữ Trần Trọng Xuất cho biết: Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, mỗi thành viên của tổ hòa giải thôn Quẵng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Khi ở thôn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.... tổ hòa giải đến tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe chia sẻ của các bên, sau đó tổ chức họp bàn và đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Nếu có trường hợp thắc mắc, hòa giải viên sẽ giải thích, hướng dẫn cặn kẽ để các bên hiểu và thỏa thuận tự giải quyết trước sự chứng kiến của tổ hòa giải.

Từ đầu năm đến nay, tổ hòa giải của thôn đã hòa giải thành công 4 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai... Nhờ đó, hạn chế số lượng đơn thư, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian tới, UBND huyện Lập Thạch chỉ đạo UBND các xã tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác hòa giải cơ sở; tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở.

Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác này đối với đời sống xã hội, góp phần giảm thiểu các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Các xã thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các hội thi hòa giải viên giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi với những nội dung phong phú, đa dạng và sinh động, qua đó tạo điều kiện để các tổ hòa giải, hòa giải viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: