An ninh - Quốc phòng

Điểm sáng về công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Thứ Sáu, 14/09/2018

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Kim Long (Tam Dương) luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP), chú trọng xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức; từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo sự ổn định về chính trị, thúc đẩy KT - XH trên địa bàn ngày càng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Lim Long (Tam Dương) thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Ban CHQS huyện Tam Dương, Ban CHQS xã Kim Long đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QS-QP sát với tình hình thực tế ở địa phương. Chủ động kiện toàn, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân, DBĐV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, từng bước nâng cao chất lượng,đảm bảo chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống...

Trong công tác QS-QP địa phương, việc xây dựng lực lượng dân quân, DBĐV luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chú trọng và tập trung chỉ đạo. Hàng năm, lực lượng dân quân được xây dựng và củng cố đảm bảo đúng quy định thời bình là trên 120 dân quân, bằng 1,4% dân số xã; xây dựng lực lượng DBĐV với trên 800 người. Các văn bản pháp luật về tổ chức lực lượng dân quân, DBĐV được xã triển khai thực hiện tốt; chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, DBĐV xã ngày càng được nâng cao.

Trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS xã luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tam Dương, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện kết hợp với củng cố hệ thống mô hình học cụ, giáo án bài giảng...

Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS xã luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị,tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, qua đó chủ động phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác huấn luyện lực lượng dân quân địa phương được thực hiện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện đã vận dụng linh hoạt quan điểm kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, QS-QP tại địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện sức khỏe cho lực lượng dân quân... Kết quả kiểm tra huấn luyện dân quân hàng năm, 100% lực lượng tham gia đạt yêu cầu, trong đó có 77,8% đạt khá, giỏi...

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm, Ban CHQS xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký số lượng thanh niên trong độ tuổi 17 (nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở địa phương).

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Trong 5 năm (2013-2018), trên địa bàn xã có 126 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao hàng năm; trong đó, có 98% thanh niên viết đơn tình nguyện...

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS xã thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, lực lượng dân quân xã đã góp gần 2.000 ngày công giúp đỡ nhân dân tu sửa 3,7 km đường GTNT; nạo vét 5,5 km kênh mương nội đồng; xây dựng, tu sửa hơn 10 nhà văn hóa thôn; xây 30 m tường rào và vận chuyển vật liệu, san đất nền nhà cho 2 gia đình chính sách neo đơn...

Ban CHQS xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân, DBĐV khi tham gia huấn luyện, điều động. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp cho hơn 700 đối tượng hưởng theo các Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công bằng, chính xác, đúng quy định...

Đồng chí Đặng Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Long cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tam Dương, Đảng ủy, UBND xã, lực lượng vũ trang xã Kim Long đã từng bước được xây dựng, phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Các nhiệm vụ QSQP đều được địa phương hoàn thành xuất sắc, lực lượng vũ trang của xã ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở địa phương, phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng có chiều sâu và chất lượng...

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm qua, Ban CHQS xã Kim Long đã vinh dự được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Bài ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: