An ninh - Quốc phòng

Đảm bảo an toàn thông tin quân sự quốc phòng

Thứ Sáu, 10/08/2018

Thời gian qua, để đảm bảo an toàn, tránh lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Cán bộ Ban Khoa học, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra an toàn máy tính tại Ban Phòng không, Bộ CHQS tỉnh

Lực lượng vũ trang tỉnh có vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nên việc nắm bắt, trao đổi thông tin tại địa bàn đóng quân có vị trí quan trọng.

Hiện nay, sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, nhất là mạng Internet, Wife, 3G, 4G đã góp phần làm nên cuộc cách mạng công nghệ thông tin, kéo theo đó là những đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao trong việc đảm bảo an toàn thông tin, nhất là trong môi trường quân đội.

Thời gian qua, để đảm bảo an toàn thông tin, tránh lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và các thông tin quân sự quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với hoạt động trao đổi, lưu trữ, sử dụng thông tin quân sự quốc phòng.

Các đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị về công tác đảm bảo an toàn thông tin, trọng tâm là Thông tư số 202/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 03 của Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác bảo đảm thông tin về một số vấn đề tổ chức tác chiến không gian mạng; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong quân đội…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong tình hình mới, nhất là nhận thức rõ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh về tư tưởng, văn hóa trên không gian mạng được đẩy mạnh ở các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng được 100% đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Việc giám định, kiểm tra tiêu chuẩn an ninh, kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện chuyên ngành (phần cứng, phần mềm) được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống trang thiết bị phục vụ mục đích quân sự.

100% máy tính quân sự tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh không kết nối mạng Internet, không dùng các thiết bị có khả năng kết nối mạng Internet như DCOM, 3G, 4G, Wife, thiết bị di động thông minh.

Việc trao đổi thông tin, dữ liệu giữa máy tính quân sự và máy tính Internet được thực hiện thông qua máy tính trung gian có triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng đĩa CD, DVD để sao chép các tập tin.

Việc tạo lập, lưu trữ, chuyển nhận thông tin quân sự trên mạng Internet được kiểm soát chặt chẽ và phải được sự đồng ý của lực lượng bảo vệ an ninh và người chỉ huy, đồng thời sử dụng giải pháp bảo mật phù hợp.

Tài liệu, văn bản của đơn vị, cơ quan được phân loại 3 mức độ mật (tối mật, tuyệt mật, mật) trước khi lưu hành. Tài liệu đóng dấu mật tuyệt đối không được phô tô, sao chép, chụp lại dưới mọi hình thức. Việc sử dụng, lưu trữ, trao đổi tài liệu giữa các phòng, ban, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng người, đúng việc.

Qua kiểm tra thường xuyên, 100% các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đều thực hiện tốt, không có vi phạm về việc đảm bảo an toàn thông tin quân sự quốc phòng. 100% cán bộ, quân nhân sử dụng các trang mạng xã hội cho mục đích cá nhân đều tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân đội, không tiết lộ thông tin cá nhân và cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, quân nhân thực hiện quản lý chặt chẽ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi mật khẩu để tránh bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt, đăng tải, phát tán thông tin trái quy định của pháp luật, xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước, quân đội.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên áp dụng các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật như cài đặt tường lửa, các phần mềm diệt virus, phần mềm xóa dữ liệu an toàn, phần mềm mã hóa dữ liệu, phần mềm quét lỗi hệ thống và các thiết bị bảo đảm an toàn phần cứng của hệ thống máy tính để đảm bảo an toàn thông tin trong đơn vị quân đội.

Trung tá Nguyễn Văn Hồ, Trưởng Ban Khoa học, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện một số thông tin xấu độc tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, trong đó có những thông tin, hình ảnh, clip có nội dung phản cảm liên quan đến cán bộ, chiến sĩ trong quân đội bị các thế lực thù địch, phản động cắt ghép, chỉnh sửa.

Trước âm mưu ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong việc bảo đảm an toàn thông tin quân sự quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bài, ảnh: Bình Duyên

 

 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: