An ninh - Quốc phòng

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chất lượng ATTP

Thứ Hai, 06/08/2018

Trước vấn nạn thực phẩm bẩn, kém an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng, thời gian qua, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhà máy giết mổ gia cầm của Công ty TNHH Xây dựng Japa ComFeed tại xã Hợp Châu (Tam Đảo) đạt tiêu chuẩn HACCP, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Trên địa bàn tỉnh có hơn 7.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm thuộc diện quản lý của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, trong đó: Hơn 1.400 cơ sở chăn nuôi, hơn 700 cơ sở nuôi trồng thủy sản, gần 100 cơ sở trồng rau tập trung, 60 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm... Tỷ lệ cơ sở có đăng ký ngành nghề kinh doanh đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hơn 83%.

6 tháng đầu năm 2018, Sở NN&PTNT đã kiểm tra, đánh giá, xếp loại 315 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông - lâm - thủy sản; triển khai giám sát, kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP đối với 631 mẫu sản phẩm nông sản; phân tích chất lượng 97 mẫu vật tư nông nghiệp; khảo sát lựa chọn 40 cơ sở sản xuất để hỗ trợ áp dụng VietGAP; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản; tổ chức 22 lớp tập huấn, phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATTP cho gần 2.000 người là chủ cơ sở, người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản.

Từ đầu năm đến nay, Sở NN&PTNT hỗ trợ xây dựng phát triển mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn như: Rau an toàn Vân Hội Xanh, Rau an toàn Vĩnh Phúc, Rau an toàn Visa, Rau an toàn Thanh Hà, Rau an toàn Đại Lợi, thịt lợn an toàn của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Phát Đạt...

Với việc thực hiện tôt chức năng quản lý nhà nước về ATTP nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức của người tham gia sản xuất và kinh doanh; số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh nông - lâm - thủy sản đủ điều kiện ATTP tăng dần; sản phẩm nông - lâm - thủy sản sản xuất trên địa bàn và nhập từ ngoại tỉnh đang từng bước được kiểm soát về chất lượng, ATTP.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm soát sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt ở các đối tượng sản xuất nhỏ lẻ, thời vụ còn khó khăn. Do sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ, khó khăn cho việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất mới, quy trình quy phạm thực hành sản xuất tốt và quản lý ATTP. Nhận thức về vấn đề ATTP từ các cấp quản lý đến người sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, chưa chú trọng áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất tiên tiến (VietGAP, GMP, HACCP...).

Hệ thống kiểm soát chất lượng, ATTP của ngành chưa được chú trọng nâng cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng ATTP chưa được đầu tư; năng lực đội ngũ làm công tác quản lý ATTP nông - lâm - thủy sản tại địa phương chưa được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, ATTP nông - lâm - thủy sản các cấp, nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, ATTP cho thị trường, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định và bền vững, Sở NN&PTNT tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn. Tổ chức giám sát, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, tập trung chủ yếu đối với các nông sản của tỉnh.

Triển khai việc hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông - lâm - thủy sản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên tiến (ISO 22000, HACCP, GMP, VietGAP...). Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường; quy hoạch vùng nguyên liệu; xây dựng mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đột xuất, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Ngọc Lan

 

 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: