An ninh - Quốc phòng

Nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Ba, 11/08/2020

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, những năm qua, CBCS Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nhiều mô hình đảm bảo ANTT, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Công an phường Tích Sơn (thành phố Vĩnh Yên) tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan ANTT. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 372 địa bàn xây dựng mô hình phong trào bảo vệ ANTQ. Trong đó, nhiều mô hình đang hoạt động hiệu quả như: Mô hình “Nhà trọ tự quản, an toàn về ANTT” ở phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên), xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên) và phường Phúc Thắng (thành phố Phúc Yên); “Toàn dân tham gia quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng phường Tích Sơn (thành phố Vĩnh Yên), “Họ giáo không có tội phạm” xã Đồng Quế (huyện Sông Lô), "Xóa tệ nạn ma túy trên địa bàn phường" ở phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên)...

Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, mỗi người dân đều nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm; quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.211 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó có 848 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, bắt giữ tội phạm; lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục 169 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng; tổ chức răn đe, giáo dục gần 4.000 lượt đối tượng…

Trước những kết quả từ các mô hình mang lại, đồng thời, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân ở từng địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phân bổ việc giao chỉ tiêu tổ chức xây dựng mô hình mới năm 2020 đến các đơn vị; triển khai kế hoạch xây dựng mô hình 5 tự quản về ANTT ở địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc công an tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Mô hình được thực hiện theo nguyên tắc “4 an toàn” gồm: an toàn về địa bàn, an toàn về người, an toàn về tài sản và an toàn cho các hoạt động bình thường hằng ngày. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 288 mô hình; trong đó, cơ quan 77 mô hình, doanh nghiệp 48 mô hình, bệnh viện 14 mô hình và 149 mô hình trong nhà trường.

Thông qua mô hình, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, giáo viên, học sinh, người lao động về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên rõ rệt; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường chú trọng hơn trong công tác xây dựng, đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung phong phú và bám sát vào tình hình thực tế đơn vị.

Những vấn đề liên quan đến ANTT phát sinh trong và ngoài cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường được chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, đến nay, chưa có vụ việc liên quan đến ANTT nào xảy ra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cho thấy, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng, triển khai các mô hình “4 an toàn”, nhất là chưa gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn còn chưa thường xuyên; lực lượng chuyên trách làm công tác phong trào ở các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức... do đó, tiến độ xây dựng mô hình mới còn chậm.

Thời gian tới, CBCS Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh) chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.

Kịp thời phát hiện, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng địa phương, đơn vị, từ đó làm cơ sở để tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: