An ninh - Quốc phòng

Kiên quyết đấu tranh, xử lý vi phạm về môi trường trong lĩnh vực công nghiệp

Thứ Sáu, 29/06/2018

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường (Công an tỉnh) đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan tới các công ty trong các khu công nghiệp (KCN) có hành vi xả nước thải trái phép không qua xử lý ra môi trường với số tiền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) gần 2 tỷ đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đang có diễn biến ngày càng phức tạp.

Vào hồi 9 giờ 45 phút ngày 12/1/2018, Đoàn kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN và Trung tâm kiểm định môi trường (Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an) công bố quyết định, tiến hành kiểm tra đối với Công ty cổ phần BangJoo Electronics Việt Nam, KCN Bá Thiện (Bình Xuyên), xả nước thải có chứa các thông số vượt quy chuẩn cho phép; xả nước thải vào nguồn nước vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép; thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số). Đồng thời, củng cố hồ sơ chuyển UBND tỉnh, ra quyết định xử phạt VPHC công ty với số tiền 453 triệu đồng.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nghiên cứu hồ sơ các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, trên địa bàn tỉnh hiện có 13 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Do vừa kêu gọi thu hút đầu tư, vừa trong quá trình xây dựng, nên đến nay chưa có một KCN, CCN nào có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Trong đó, chỉ có 6 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 18.800 m3/ngày, đêm (KCN Kim Hoa: 1.000 m3/ngày, đêm; KCN Khai Quang: 5.800 m3/ngày, đêm; KCN Bình Xuyên: 3.000 m3/ngày, đêm…)

Đại úy Đỗ Vũ Bạch Dương, Đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết: "Năm 2018, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, do hệ thống pháp luật đang từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Đặc biệt là các loại tội phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật hay những tội phạm mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; kinh doanh nhập khẩu rác, phế thải, máy móc cũ… đặt ra những thách thức mới cho lực lượng làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường".

Để hoàn thành nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường chủ động tham mưu, đề xuất Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nói riêng nhằm xử lý nghiêm minh, răn đe tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh môi trường phục vụ nhiệm vụ phát triển bền vững nền kinh tế của tỉnh.

Tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường ở một số lĩnh vực như: Khai thác tài nguyên khoáng sản, đa dạng sinh học; buôn bán, vận chuyển chất thải nguy hại; xả thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề…; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót, tồn tại theo thẩm quyền quản lý; sử dụng hiệu quả biện pháp xử phạt VPHC theo quy định của Luật Xử lý VPHC và các quy định khác của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm.

Đa dạng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phát hiện 11 vụ việc (5 tổ chức, 6 cá nhân có hành vi vi phạm), với số tiền xử phạt VPHC 731 triệu đồng.

Trong năm 2017, đã phát hiện xử lý hành chính 5 vụ (5 đối tượng) vi phạm các quy định về xả nước thải, khí thải ra môi trường, phạt tiền 5 vụ (5 đối tượng) với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; xử lý hành chính 12 vụ (12 đối tượng) vi phạm các quy định về vận chuyển, đổ thải trái quy định, phạt tiền 12 vụ (12 đối tượng với số tiền 67,5 triệu đồng; xử lý hành chính 2 vụ (2 đối tượng) vi phạm các quy định về chuyển giao chất thải công nghiệp cho đơn vị không có chức năng xử lý theo quy định, phạt tiền 2 vụ (2 đối tượng) với số tiền 90 triệu đồng.

Khánh Linh

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: