An ninh - Quốc phòng

Góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thứ Ba, 21/07/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp của các đơn vị liên quan, tập thể Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ tham gia đảm bảo ANTT phục vụ các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “An ninh chủ động”, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều nội dung chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; hướng dẫn Công an các huyện, thành phố triển khai, thực hiện các đề án, chuyên đề, lĩnh vực công tác liên quan đến an ninh chính trị nội bộ.

Nổi bật là đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 600 văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác thuộc chức năng đơn vị được giao; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Công an tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Bên cạnh công tác tham mưu, chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, trong đó, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 21/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước hoặc tung tin xấu, độc...

Với vai trò là trung tâm thường trực giúp Giám đốc Công an tỉnh trong công tác cảnh vệ, Phòng An ninh chính trị nội bộ nắm chắc các chương trình hoạt động, khảo sát các nội dung, các điều kiện, các địa điểm tổ chức hoạt động để từ đó xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện; phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến cán bộ, đảng viên để nắm vững và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các ngành, các đơn vị chức năng liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn học nghệ thuật, thể thao, thông tin đại chúng, công tác đào tạo và lao động, xã hội... đảm bảo các hoạt động đi đúng quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Tham mưu các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời những hoạt động truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hay những thông tin thất thiệt gây tác động tiêu cực cho sự ổn định xã hội. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã bình luận, đăng tải, chia sẻ hơn 1.000 lượt tin, bài phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát tán thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT- BCA về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động, ký cam kết với cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở 91 địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Xây dựng hơn 30 mô hình “4 an toàn” trong các cơ quan, bệnh viện, trường học, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tự từ cơ sở, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội...

Những kết quả trên các lĩnh vực công tác của lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Lan Hương

(Công an tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: