An ninh - Quốc phòng

Chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Ba, 21/07/2020

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ đã giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, có nhiều biện pháp cụ thể chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát khẩu trang phòng ngừa Covid-19 cho người dân.

Chi bộ đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh các biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên và cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, thiếu sót của tổ chức Đảng và đảng viên.

Từ năm 2015 đến nay, đã kiểm tra 7 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên; hướng dẫn 9 chi bộ thi hành kỷ luật 11 đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, chi bộ tham mưu Đảng ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tham mưu Đảng ủy kết nạp 452 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 221 đồng chí, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú; thông tin kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ những vấn đề thời sự, đường lối của Đảng, định hướng chỉ đạo của ngành; chủ động định hướng dư luận cho cán bộ,đảng viên trước những vấn đề phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế để cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác cách mạng.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tuyên truyền kịp thời đăng tải tin, bài phản ánh về các hoạt động của lực lượng Công an tỉnh; những chiến công, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, chi bộ lãnh đạo Đoàn Thanh niên thành lập Câu lạc bộ Chiến binh không gian mạng, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 35 của Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm của Đảng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chi bộ có nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo trong việc đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, phát triển sâu rộng phong trào văn nghệ quần chúng; tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân.

Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ra nghị quyết và kế hoạch về việc đổi mới nội dung, phương pháp triển khai phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mặt công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Từ năm 2015 đến năm 2020, có 1.152 lượt tập thể, 5.952 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp khen thưởng.

Với chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ... chi bộ đã phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với các phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Vĩnh Phúc tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ Công an Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”... được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ như hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ duyên dáng, tài năng”; gặp mặt biểu dương gia đình Công an tiêu biểu; cuộc thi viết - vẽ “Con yêu mẹ - chiến sĩ Công an”; tọa đàm “Trao lời yêu thương”; ngày hội “Sắc màu hạnh phúc”, gặp gỡ vợ cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chiến đấu trong Công an tỉnh; hội thi “Thanh niên Công an Vĩnh Phúc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè,chiến dịch hành quân xanh, các chương trình “Đông ấm áp, Xuân yêu thương”, đề án “Cùng em đến trường”, cuộc vận động “Xây dựng và sửa chữa Mái ấm tình thương”, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… với số tiền hơn 4 tỷ đồng; tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, thu được hơn 1.400 đơn vị máu an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an Vĩnh Phúc bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Bài, ảnh: Anh Nga

(Công an tỉnh)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: