An ninh - Quốc phòng

Lực lượng An ninh nhân dân: 74 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ Năm, 09/07/2020

Trải qua 74 năm công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân nói chung, An ninh nhân dân Công an Vĩnh Phúc nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh tham gia diễn tập phòng, chống khủng bố 

 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công an Vĩnh Phúc nói chung, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh nói riêng quân số ít, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lực lượng an ninh nhân dân Công an tỉnh đã biết dựa vào dân, mưu trí, dũng cảm, trấn áp nhiều tổ chức phản cách mạng. Nhiều chiến công tiêu biểu ở thời kỳ này đã trở thành mốc son chói lọi mở đầu cho hành trình lịch sử của Công an Vĩnh Phúc và lực lượng an ninh nhân dân Công an tỉnh.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng An ninh nhân dân Công an Vĩnh Phúc đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân trong tỉnh, vượt mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng đi sâu vào vùng địch hậu, xây dựng cơ sở, nắm tình hình, diệt tề, trừ gian, phá hủy các cơ sở vật chất của địch để hỗ trợ phong trào cách mạng của quần chúng, các trận chiến đấu của bộ đội, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng và chính quyền.

Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã nhanh chóng từng bước kiện toàn tổ chức, triển khai lực lượng và các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng lực lượng CAND trong sạch và vững mạnh”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an Vĩnh Phúc vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp cùng các lực lượng công an trong tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh trong suốt chiều dài lịch sử gần 74 năm qua chính là những trang sử vẻ vang, rất đỗi tự hào.

Lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.

Điều này cũng đòi hỏi lực lượng An ninh nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Riêng tại Vĩnh Phúc, trong những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh liên quan đến bức xúc trong nhân dân cũng như trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất thuộc các dự án lớn của tỉnh, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố.

Cùng với đó, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh cũng giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu và phối hợp với các ngành chức năng của thành phố giải quyết các vụ việc đình công, lãn công, đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng xuất, nhập cảnh vi phạm pháp luật.

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng an ninh Công an Vĩnh Phúc đã nắm chắc tình hình, giúp tỉnh thẩm định các dự án đầu tư, kịp thời phát hiện những vi phạm, sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh, đề xuất cấp ủy, chính quyền xử lý số cán bộ tiêu cực, tham nhũng.

Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng mô hình “4 an toàn về ANTT” và mô hình các tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, nhất là phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Qua đó đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời nhiều hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử phản động. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, dân tộc, giữ vững ổn định tình hình an ninh nông thôn, không để kẻ địch lợi dụng kích động biểu tình, gây rối. Bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước và tỉnh.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc khối An ninh Công an tỉnh tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc. Nổi bật là bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên; lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh, lễ hội đường phố; bảo đảm tuyệt đối an toàn chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ và các đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa bàn.

Chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của đối tượng phản động, khủng bố, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập. Tham mưu, phối hợp giải quyết 9 vụ, việc mâu thuẫn, khiếu kiện, vi phạm pháp luật về tôn giáo; giải quyết ổn định 2 vụ, việc tập trung đông người.

Xây dựng, triển khai và tổ chức thành công 7 phương án cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm các yêu cầu đề ra. Triển khai 15 phương án phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động xây dựng, lấn chiếm, tạo lập tài sản trái phép tại các dự án đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đã phát hiện, xử lý 208 trường hợp vi phạm mới phát sinh; xác minh 6 vụ, việc có dấu hiệu vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai trái phép.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông; đã xác minh, làm rõ 40 trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin sai sự thật, xử phạt 14 trường hợp, với số tiền hơn 120 triệu.

Với những thành tích, chiến công, lực lượng An ninh Công an Vĩnh Phúc đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Bài, ảnh: Lan Hương

(Công an tỉnh)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: