An ninh - Quốc phòng

Thực hiện Nghị định 23 của Chính phủ: Các cơ sở tiềm ẩn nguy hiểm về cháy, nổ phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Thứ Ba, 03/04/2018

Ngày 23/2/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và có hiệu lực từ ngày 15/4/2018. Theo Nghị định số 23, các cơ sở tiềm ẩn nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên… phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ. Hiện, Cảnh sát PC&CC tỉnh đang tiếp tục rà soát, lập danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Công nhân Công ty TNHH công nghệ Cosmos thường xuyên được tập huấn kiến thức về PCCC, đảm bảo an toàn khi lao động, sản xuất. Ảnh: Trường Khanh

Theo thống kê của Cảnh sát PC&CC tỉnh, trên địa bàn tỉnh có gần 1.100 cơ sở thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tuy nhiên, tính đến nay, mới chỉ có gần 700 cơ sở tham gia (chiếm hơn 66% và đa phần là các cơ sở sản xuất).

Lực lượng chức năng đánh giá, đa số các cơ sở thuộc diện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đều có ý thức chấp hành tốt các quy định của nhà nước về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; thực hiện nghiêm việc mua hoặc gia hạn bảo hiểm cháy, nổ đúng thời hạn. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cho các cơ sở, doanh nghiệp đến làm việc và mua bảo hiểm.

Tuy nhiên, số lượng các cơ sở bắt buộc tham gia bảo hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh chưa cao là do một số người đứng đầu cơ sở chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Mặt khác, một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, kinh phí hạn hẹp, hoạt động kinh doanh không liên tục nên chỉ mua bảo hiểm một phần giá trị tài sản hoặc không mua đầy đủ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh doanh ở chợ và cơ sở y tế trong một thời gian dài không được cải tạo, nâng cấp; một số cơ sở không có thiết kế và thẩm duyệt về PCCC, không trang bị và lắp đặt các hệ thống PCCC đồng bộ, nguy cơ, tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao nên các đơn vị kinh doanh bảo hiểm không bảo hiểm cháy, nổ cho các cơ sở này.

Một số cơ sở là đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ có mức phí bảo hiểm cao nhưng do nguồn ngân sách hạn hẹp, kinh phí cho hoạt động PCCC chưa được cấp riêng dẫn đến việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các đơn vị này còn nhiều khó khăn. Các quy định của pháp luật về bảo hiểm chưa rõ ràng, chặt chẽ, do đó nhiều cơ sở trốn, tránh nghĩa vụ tham gia…

Trước những bất cập trên, đồng thời để tránh rủi ro cho các cơ sở nếu xảy ra cháy, nổ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cụ thể và chi tiết. Theo Nghị định này, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… đều phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Nghị định quy định đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình, máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư. Đây sẽ là những đối tượng được doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi bị thiệt hại do xảy ra cháy, nổ.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau: Cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định pháp luật. Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát PC&CC hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Nghị định số 23 cũng quy định chi tiết doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp như: Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra; tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt; sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ…

Để Nghị định số 23 đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền lợi của các cơ sở, giảm thiểu rủi ro khi có cháy, nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát PCCC đẩy mạnh công tác hướng dẫn, đôn đốc, tuyên truyền về công tác PCCC nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác tham gia, mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cảnh sát PC&CC tỉnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Những cơ sở không chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về công tác PCCC, đặc biệt là việc thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cần hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và thực hiện nghiêm việc bán bảo hiểm theo biểu phí đã được quy định; chi trả, bồi thường kịp thời, đúng quy định khi có sự cố xảy ra.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: