An ninh - Quốc phòng

Để chi bộ quân sự thực sự là hạt nhân lãnh đạo công tác QS-QP địa phương

Thứ Ba, 30/01/2018

Từ 137 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ quân sự xã), đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 11 chi bộ quân sự ở một số xã, phường, thị trấn trọng điểm về QP-AN hoạt động. Để chi bộ quân sự thực sự là hạt nhân lãnh đạo công tác QS-QP địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự xã tại một số địa bàn trọng điểm về QP-AN.

Chi bộ Quân sự phường Phúc Thắng (thị xã Phúc Yên) nghiên cứu, triển khai chỉ thị của cấp trên, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trường Khanh

Hiện nay, toàn tỉnh có 11 chi bộ quân sự xã còn duy trì hoạt động tại các địa phương: Phường Phúc Thắng, xã Ngọc Thanh, xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên); phường Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên); xã Đồng Tĩnh (Tam Dương); thị trấn Lập Thạch (Lập Thạch); thị trấn Tam Đảo, xã Đạo Trù, xã Đại Đình, xã Tam Quan và xã Minh Quang (Tam Đảo).

Tuy còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, song trên thực tế, từ năm 2010 đến nay, các chi bộ quân sự xã nhìn chung hoạt động có hiệu quả, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Thông qua hoạt động của chi bộ quân sự xã, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QS-QP địa phương ở cơ sở được tăng cường, hoạt động của Ban CHQS xã và Trung đội dân quân cơ động đã được phát huy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở cơ sở được nâng lên.

Mặc khác, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ quân sự xã không chỉ tập trung vào công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân mà còn có nhiệm vụ lãnh đạo Ban CHQS xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ QS-QP như: Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; phổ biến kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội kết hợp QP-AN; xây dựng Ban CHQS xã, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; xây dựng tiềm lực quốc phòng và nền quốc toàn toàn dân vững chắc.

Phối hợp với lực lượng công an cơ sở bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, cháy rừng, cháy nổ; cứu nạn cứu hộ trong thời bình, chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự trong thời chiến. Tiến hành thực hiện đầy đủ các bước tuyển quân, bảo đảm số lượng và chất lượng tân binh lên đường nhập ngũ. Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội có liên quan đến công tác quốc phòng địa phương…

Chi bộ Quân sự phường Phúc Thắng được Đảng ủy Ban CHQS thị xã Phúc Yên đánh giá là đơn vị hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác QS-QP và công tác xây dựng Đảng. Từ khi được thành lập đến nay, sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở Đảng đối với nhiệm vụ QS-QP được tăng cường, củng cố.

Hàng năm, Nghị quyết của Đảng ủy phường lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP được quán triệt, cụ thể hóa bằng nghị quyết của chi bộ quân sự phường. Hàng tháng, căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ cấp trên giao phó, chi bộ quân sự phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho thành viên trong chi ủy, việc xử trí một số tình huống trên địa bàn được kịp thời và hiệu quả hơn.

Theo đánh giá, phân loại chi bộ, nhiều năm qua Chi bộ Quân sự phường Phúc Thắng đạt trong sạch, vững mạnh, các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chi bộ đã phối hợp với các chi bộ khác trong phường thực hiện công tác tạo nguồn kết nạp Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

Đại úy Trần Chính Nghĩa, Phụ trách Ban Tổ chức, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ quân sự xã, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu với Ban Tổ chức Tỉnh ủy duy trì hoạt động, củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở những địa phương trọng điểm về QP-AN.

Đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ quân sự, tránh hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phân công các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy cơ sở định kỳ xuống dự, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng cho bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự xã; phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh…

Tuy còn một số hạn chế trong quá trình hoạt động, song mô hình chi bộ quân sự xã là phù hợp với tình hình thực tiễn, hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP ở những địa phương trọng điểm về QP-AN. Việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: