An ninh - Quốc phòng

Điều tra, bắt giữ và xử lý gần 30 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội

Thứ Hai, 15/05/2017

Trên cơ sở kết quả rà soát, dự báo và đánh giá diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm, lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, góp phần phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Phúc Yên đã điều tra, bắt giữ và xử lý 29 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội với 59 đối tượng. Trong đó, điều tra làm rõ 6 vụ với 7 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt 100%), thu hồi tài sản trị giá trên 39,3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an thị xã điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Bình Xuyên, bắt giữ 1 đối tượng, đã bàn giao đối tượng và vật chứng cho Công an huyện Bình Xuyên thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Công an thị xã còn bắt giữ, xử lý 23 vụ tệ nạn xã hội với 52 đối tượng, thu giữ 0,3014 gam hêrôin; 0,5353 gam ma túy tổng hợp; gần 32,5 triệu đồng và một số vật chứng liên quan.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã Phúc Yên chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động và hướng dẫn nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, huy động lực lượng duy trì các chốt đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự...

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: