An ninh - Quốc phòng

Thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện

Thứ Ba, 09/05/2017

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 về giải tỏa các vi phạm lòng lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT huyện Tam Đảo ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện.

Theo kết quả rà soát, thống kê, trên địa bàn huyện Tam Đảo có 1.398 trường hợp vi phạm lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường QL2B (cũ, mới), TL302, TL309, đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, các tuyến đường xã, liên xã; tại các khu vực họp chợ; khu vực trường học; khu trung tâm xã, thị trấn...

Nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành chuyên môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm TTATGT, trật tự và văn minh đô thị, từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa của dân cư trong đô thị và nông thôn.., Ban chỉ đạo huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP để UBND các xã, thị trấn, nhân dân hai bên các tuyến đường trên địa bàn huyện nắm được và tự giác thực hiện.

Từ ngày 10/4/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn huyện, trên hệ thống truyền thanh các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, những điều cấm và những quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông. Các tổ chức, đoàn thể của huyện phát động phong trào xây dựng, triển khai mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu", "Tuyến đường tự quản", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" ... Đồng thời, các xã, thị trấn tuyên truyền cho nhân dân có tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua (đặc biệt là nhân dân sống hai bên đường), các tuyến đường huyện, đường đô thị, đường xã, các khu vực họp chợ, khu vực trường học về quy định bảo vệ hành lang đường bộ; thông báo kế hoạch của huyện về giải toả vi phạm hành lang đường bộ, yêu cầu các hộ dân chấp hành tự giác tháo dỡ, di dời công trình vi phạm.

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, ngày 22/4/2017, lực lượng giải tỏa của huyện, xã đồng loạt ra quân giải tỏa. Kết quả, có 323 trường hợp tự tháo dỡ; giải tỏa các vi phạm lòng, lề đường và hành lang ATGT trên các tuyến đường, tại khu vực các chợ và các khu vực khác đối với 938 trường hợp; tổ chức sắp xếp, bố trí 110 trường hợp kinh doanh lấn chiếm. Cụ thể, xã Đại Đình giải tỏa 220/220 trường hợp; xã Yên Dương 189/189 trường hợp; xã Đạo Trù 382/382 trường hợp; xã Bồ Lý 86/86 trường hợp vi phạm... Tuy nhiên, xã Hợp Châu giải tỏa được 203/ 225 trường hợp vi phạm, trong đó, tự tháo dỡ công trình vi phạm 42 trường hợp; Tổ công tác ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường quốc lộ 2B đoạn qua chợ xã Hợp Châu của 60 hộ dân; san gạt trên 50m3 VLXD; tháo dỡ 01 nhà mái bằng hơn 30m2 trong hành lang ATGT; vận động trên 100 tiểu thương di dời việc bán hàng trong hành lang ATGT vào trong khu vực chợ; tháo dỡ, dọn dẹp trên 70m hàng rào xây xanh; cắt cây, tỉa cành trong hành lang ATGT. Xã Minh Quang giải tỏa 128/133 trường hợp vi phạm.

Với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ và triệt để công tác giải tỏa các vi phạm hành lang, lấn chiếm lòng, lề đường, trật tự đô thị trên địa bàn, đợt ra quân giải tỏa trên địa bàn huyện được triển khai bài bản, đồng bộ. Kết quả, cơ bản giải quyết được hiện tượng ùn tắc giao thông; sắp xếp được vị trí bán hàng cho các hộ; các tuyến đường sau giải tỏa thông thoáng. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức giải tỏa các vị trí còn lại trên địa bàn xã, thị trấn theo đúng yêu cầu, tiến độ đối với những trường hợp vi phạm không tự giác tháo dỡ; phấn đấu đến hết 15/5/2017 xử lý xong các vị trí trọng yếu này. Có kế hoạch cụ thể để duy trì quản lý chống tái lấn chiếm lòng, lề đường tại các vị trí đã giải tỏa xong. Giao cho lực lượng công an, dân quân tự vệ, các đoàn thể xã duy trì quản lý đảm bảo giao thông tại các vị trí, khu vực Chợ, các tuyến đường giao thông có mật độ lưu thông lớn.

Đức AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: