An ninh - Quốc phòng

Nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 ở Đại đội 27

Thứ Hai, 08/05/2017

Phát huy những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, cán bộ, chiến sĩ Đại Đội 27, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị đã thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, chuyển từ nhận thức sang hành động thực tế với nhiều chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 27, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng phương tiện trong “Ngày công tác kỹ thuật” hàng tuần. Ảnh Dương Hà

Tiếp nhận đồi phòng không thuộc thôn Mậu Lâm, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 27 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao. Thượng úy Đường Vinh Chung, Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Đại đội 27 khẳng định: “Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng vấn đề giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cụ thể và rõ nét nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại đội 27 hiện có hơn 20 biên chế với nhiệm vụ đặc thù là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống cứu nạn - cứu sập, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, hướng dẫn của Đảng ủy Phòng Tham mưu và cơ quan Phòng Chính trị, Chi bộ Đại đội 27 chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn vị chủ động xây dựng, bổ sung các tiêu chí lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc để xây dựng chương trình, hướng dẫn từng cá nhân viết bản đăng ký phấn đầu làm theo. Tổ chức các buổi sinh hoạt để đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nền nếp, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và quy định thời gian phấn đấu sửa chữa đối với những tập thể, cá nhân có khuyết điểm; đưa việc học tập trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Trong tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy đại đội gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động lớn của địa phương, thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cấp ủy, chỉ huy đại đội coi việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cũng như các phong trào thi đua phát động tại đơn vị, cấp ủy, chỉ huy đại đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò “người đứng đầu” trên cả hai mặt “lãnh đạo, chỉ đạo” và “gương mẫu, đi đầu”; chú trọng đến việc nêu gương, tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập và làm theo tại đơn vị. Qua mỗi đợt thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và những nhiệm vụ được giao khác cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cá nhân nào trong đơn vị có hành động tốt, cách làm hay, lời nói đẹp đều được nêu gương, biểu dương kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến nay, đơn vị không có cá nhân, tập thể vi phạm vào quy định của quân đội, của cấp trên và nội quy của đơn vị, không có biểu hiện thoái thác, đùn đẩy nhiệm vụ. Tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Đơn vị thực hiện quán triệt và triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ quân sự theo đúng nghị quyết, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh và của Phòng Tham mưu. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực phòng không, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết và diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đơn vị duy trì nghiêm túc “Ngày công tác kỹ thuật” vào thứ 5 hàng tuần, thực hiện bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo chủ động nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống nhất là những vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng các lực lượng khác giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn. Chi bộ Đại đội 27 5 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng nhiều năm liên tục.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: