An ninh - Quốc phòng

Thị trấn Vĩnh Tường thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương

Thứ Sáu, 05/05/2017

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường) luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng (QSQP) địa phương, góp phần xây dựng thị trấn Vĩnh Tường ngày càng phát triển, tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

Ban CHQS thị trấn Vĩnh Tường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh Dương Hà

Với vai trò nòng cốt trong công tác QSQP địa phương, Ban CHQS thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng dân quân, lực lượng dự bị hiểu rõ hơn nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương thời bình, hiểu rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Ban CHQS thị trấn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách và chịu trách nhiệm về công việc được phân công; tiến hành lập hồ sơ, đăng ký, quản lý danh sách thanh niên trong độ tuổi, huy động đủ quân số theo chỉ tiêu đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Đối với những trường hợp cố tình chống, trốn nghĩa vụ, Ban CHQS thị trấn chủ động phối hợp với Công an thị trấn lập hồ sơ xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS). Ngoài ra, Ban CHQS thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật NVQS đến toàn thể cán bộ và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS; tổ chức cấp phát tài liệu về kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyên truyền ở các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh của thị trấn về Luật NVQS, chính sách hậu phương quân đội, các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Với sự nỗ lực của Ban CHQS thị trấn cùng sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều năm nay, thị trấn Vĩnh Tường luôn là điểm sáng trong công tác tuyển quân.

Để thực hiện tốt công tác QSQP, Đảng ủy chính quyền thị trấn luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân của thị trấn ổn định, vững mạnh. Lực lượng dân quân thường xuyên được kiện toàn và biên chế đúng, đủ quân số theo quy định; trong huấn luyện đảm bảo thời gian, quân số, an toàn vũ khí và con người. Ngoài ra, lực lượng dân quân thị trấn phối hợp với Công an thị trấn bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước, bảo vệ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS thị trấn tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với lực lượng bộ đội tại ngũ và phục viên xuất ngũ trở về địa phương. Trong đó, tham mưu giúp UBND thị trấn làm tốt công tác xét duyệt hồ sơ các đối tượng bộ đội phục viên xuất ngũ về địa phương. Năm 2016, đã xét duyệt 197 hồ sơ, trong đó có 179 trường hợp được nhận trợ cấp 1 lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, còn 26 hồ sơ đã gửi lên cấp trên xét duyệt; tham mưu cho Hội đồng chính sách thị trấn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt đối tượng là dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 59 hồ sơ, trong đó đủ điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần 37 trường hợp.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, lực lượng vũ trang thị trấn đã góp phần đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thu VânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: