An ninh - Quốc phòng

"Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu"

Thứ Tư, 19/04/2017

Vấn đề ATTP hiện được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm, thực sự là cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, chính quyền các cấp trong tỉnh quyết liệt triển khai với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ATTP, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm ATTP luôn được coi là công tác trọng tâm ưu tiên của ngành, tập trung nguồn lực triển khai tổ chức Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp những năm gần đây, sẽ được tiếp tục trong năm 2017. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản đạt một số kết quả bước đầu trong việc ngăn chặn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn; công tác thông tin, truyền thông về ATTP được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình vệ sinh ATTP còn phức tạp, cần tập trung giải quyết một cách cơ bản, tận gốc và có chiều sâu trong thời gian tới.

Năm 2017, với chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15/4/2017 đến 15/5/2017 là "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu", nhằm thực hiện mục tiêu: Giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng tạp chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đảm bảo ATTP tươi sống, trọng tâm giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rượu, các thực phẩm tươi sống; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm tươi sống.

Đạt được mục tiêu đó, ở tuyến tỉnh, các thành viên BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh tham dự hội nghị, lễ phát động "Tháng hành động" năm 2017 của các địa phương. Nội dung truyền thông tập trung vào việc hướng dẫn cách sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu dùng rượu, rau, thịt, thủy sản an toàn (Nói không với sử dụng tạp chất, cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, chất cấm trong chăn nuôi; thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản tươi sống; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu); tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.

Tại địa phương, các huyện, thành, thị tổ chức hội nghị, lễ phát động triển khai "Tháng hành động" năm 2017, từ ngày 15/4/2017 đến ngày 20/4/2017. Tại tuyến huyện, xã tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATTP trong suốt thời gian diễn ra Tháng hành động. UBND tuyến huyện, xã chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động"; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác vệ sinh môi trường, nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ, bảo quản và sử dụng nguyên liệu thực phẩm bảo đảm ATTP; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công nhân, người lao động các quy định của pháp luật về ATTP, kiến thức phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chưa ký cam kết.

Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, các Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan quyết định thành lập Đoàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành "Tháng hành động" tại các địa phương trong tỉnh; chuẩn bị nội dung báo cáo đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trung ương. Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn tuyến xã xây dựng kế hoạch, quán triệt tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên toàn địa bàn quản lý. Chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản đã được xếp loại C trong các đợt kiểm tra.

Đức AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: