An ninh - Quốc phòng

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thứ Hai, 17/04/2017

Những năm qua, Đảng ủy Công an huyện Tam Dương luôn coi trọng việc chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công an huyện Tam Dương triển khai phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh Nguyễn Lượng

Với đặc thù của lực lượng công an, việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được Đảng ủy Công an huyện Tam Dương triển khai gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết như: Đa dạng hóa các hình thức học tập, triển khai phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng; quan tâm đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là công tác chuẩn bị tài liệu nghiên cứu, học tập. Coi trọng việc xây dựng đề cương giới thiệu chỉ thị, nghị quyết, trong đó nêu được sự cần thiết ban hành nghị quyết, chú trọng đến những vấn đề cơ bản, chủ yếu và mới của nghị quyết, cách thức triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, viết bài thu hoạch sau mỗi đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị đã nhận thức sâu sắc những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, từ đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm với công việc được giao.

Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiêm cứu các chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để kịp thời nhắc nhở các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, đồng thời, biểu dương những tổ chức, cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Từ quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã giải quyết tốt tình hình an ninh nông thôn, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện.

Đối với công tác an ninh, lực lượng công an trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình an ninh, chú trọng quản lý hoạt động của người nước ngoài, phụ nữ xuất cảnh trái phép sang trung Quốc về địa phương; hoạt động của đối tượng khiếu kiện kéo dài và các loại đối tượng liên quan đến công tác an ninh. Ngăn chặn không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân và gây ra vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ công an huyện chủ động nắm tình hình, dự báo, xử lý tình hình an ninh, trật tự, phòng ngừa phát sinh phức tạp liên quan an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tam Dương tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Lực lượng công an huyện đã điều tra, làm rõ 11/14 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78,5%. Trong đó, bắt quả tang 3 vụ với 7 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện 7 vụ với 7 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, môi trường và vệ sinh ATTP; phát hiện 2 vụ với 2 đối tượng trộm cắp chó, phát hiện, vận động 6 trường hợp giao nộp bộ công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản...lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 845 trường hợp với tổng số tiền trên 750 triệu đồng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lực lượng đẩy mạnh theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải. Hiện nay, toàn huyện duy trì hoạt động của 1.100 tổ liên gia tự quản, 34 mô hình tự quản; 145 tổ hòa giải, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: