An ninh - Quốc phòng

Công an xã Bạch Lưu thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ Sáu, 07/04/2017

Thời gian qua, lực lượng Công an xã Bạch Lưu (Sông Lô) luôn tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM ở địa phương.

Cán bộ Ban Công an xã Bạch Lưu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Xác định tiêu chí số 19 “giữ vững an ninh, trật tự xã hội” là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng NTM, ngay sau khi được UBND huyện Sông Lô chọn là 1 trong 3 xã về đích NTM năm 2016, Đảng ủy, UBND xã Bạch Lưu đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nhằm từng bước đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng NTM ở địa phương.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo ANTT, Ban Công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lực lượng Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn các thôn dân cư; chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh. Thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Thôn dân cư tự quản về an ninh trật tự”. Hiện tại, 6/6 thôn dân cư trên địa bàn xã đều đã thành lập và duy trì có hiệu quả các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản. Hàng ngày, Ban Công an xã tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng, chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân...

Đồng chí Hà Mạnh Thắng, Phó Trưởng Công an xã Bạch Lưu cho biết: Những năm qua, tình hình ANTT và an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững, số vụ việc liên quan đến ANTT từng bước được kìm chế. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 5 vụ, việc liên quan đến ANTT và TTATGT; 100% vụ việc được lực lượng công an điều tra, giải quyết. Đặc biệt, trong thời gian qua, lực lượng công an xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt mô hình “Toàn dân phòng tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Do đó trên địa bàn xã không xảy ra các vụ, việc ảnh hưởng đến ANCT, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp gây mất ANTT, không xảy ra tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em và trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật...

Với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND, sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng công an xã, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn xã cơ bản được kiềm chế và từng bước đẩy lùi; tình hình ANTT ổn định đã góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Đang, Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu cho biết: Tiêu chí số 19 về “giữ vững an ninh, trật tự xã hội” là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng NTM nhằm đảm bảo đời sống, an sinh xã hội của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên đây lại là một trong những tiêu chí “động” khó đạt và khó giữ. Do đó, trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đông đảo mọi tầng lớp nhân dân nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, xã cũng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng công an các xã giáp ranh là xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) và xã Trị Quận, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATXH; góp phần giữ vững và phát huy hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bài, ảnh Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: