An ninh - Quốc phòng

Trên 51% số cơ sở tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Thứ Ba, 04/04/2017

Theo thống kê của Cảnh sát PC&CC tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở thuộc diện phải tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; đến nay, đã có 525 cơ sở tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, chiếm 51,2% tổng số cơ sở; 485 cơ sở chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc, chiếm 47,8% và 13 cơ sở tham gia bảo hiểm khác.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đánh giá đa số các doanh nghiệp hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh lớn và sản xuất, gia công các hàng hóa dễ cháy, nổ như: Xăng, dầu, dệt may… đã có ý thức chấp hành nghiêm túc việc mua hoặc gia hạn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi hết thời hạn. Tuy nhiên, vẫn còn tỷ lệ khá lớn cơ sở chưa tham gia mua bảo hiểm theo đúng quy định, đặc biệt tại một số cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ, kinh phí hạn hẹp, hoạt động kinh doanh không liên tục (các cửa hàng Gas tư nhân) nên chỉ mua bảo hiểm một phần giá trị tài sản hoặc không mua đầy đủ theo quy định.

Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: