An ninh - Quốc phòng

Thị trấn Tam Đảo nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Thứ Sáu, 31/03/2017

Những năm qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), đáp ứng ngày càng tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Tam Đảo (Tam Đảo) luyện tập các tư thế bắn súng Tiểu liên AK. Ảnh Dương Hà

Hiện nay, lực lượng dân quân thị trấn có 70 cán bộ, chiến sỹ và 9 đồng chí tự vệ thuộc khách sạn Hạ Long.Thực hiện sự chỉ đạo từ Ban CHQS cấp trên, Ban CHQS thị trấn tiến hành huấn luyện đồng thời cả 2 lực lượng đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, Ban CHQS thị trấn chủ động tham mưu với Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU, ngày 2/3/2017 về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017”. Trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy và các văn bản hướng dẫn của Ban CHQS huyện Tam Đảo về thực hiện nhiệm vụ QSQP, Ban CHQS thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung huấn luyện DQTV một cách khoa học, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nhiệm vụ QSQP của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huấn luyện DQTV. Các chi bộ, tổ dân phố, thôn đội trưởng rà soát, quản lý, vận động lực lượng dân quân tham gia công tác huấn luyện.

Trong huấn luyện, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho lực lượng DQTV được Đảng ủy, chính quyền, Ban CHQS thị trấn ưu tiên hàng đầu, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với tất cả đối tượng tiếp thu. Trước khi vào huấn luyện, Ban CHQS thị trấn phân công cán bộ nòng cốt chuẩn bị giáo án, bài giảng trình cấp trên phê duyệt, đảm bảo đúng quy trình; tập trung vào tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới; tình hình phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh… Để kiểm tra nhận thức chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV, Ban CHQS thị trấn tổ chức cho lực lượng DQTV viết bài thu hoạch đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định có sự kiểm tra, giám sát của cán bộ Ban CHQS huyện Tam Đảo. Hàng năm, qua kiểm tra nhận thức chính trị lực lượng DQTV 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 65% khá, giỏi.

Là một trong những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, Ban CHQS thị trấn luôn đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện lực lượng DQTV theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó, coi trọng huấn luyện làm nhiệm vụ A2. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện lực lượng DQTV hàng năm: 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi.

Đồng chí Đinh Tuấn Khanh, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thị trấn Tam Đảo cho biết: Có được những kết quả trên, Ban CHQS thị trấn tổ chức huấn luyện kết hợp với thực hiện, rèn luyện 3 khâu đột phá “Tăng cường kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, quản lý tốt vũ khí trang bị”. Trong huấn luyện vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết với thực hành, giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa vũ khí được trang bị với vũ khí tự tạo; chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện dân quân như: Xây dựng tiến trình biểu mẫu huấn luyện; kiện toàn tổ giáo viên, phân công chuẩn bị giáo án, bài giảng; tổ chức tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị…; có chương trình huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng, nhất là đối với lực lương DQTV năm thứ nhất. Sau mỗi nội dung huấn luyện có thể gọi đại diện 1 đến 2 đồng chí lên kiểm tra, sửa động tác để mọi người rút kinh nghiệm. Cùng với đó, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, Ban CHQS thị trấn phân công các đồng chí DQTV tham gia hội thi, hội thao do các cấp tổ chức; kết quả năm 2016, Ban CHQS thị trấn đạt giải Nhất toàn huyện trong cuộc thi Sáng kiến mô hình học cụ.

Phát huy truyền thống “Quân với dân như cá với nước”, trong thời gian huấn luyện, Ban CHQS thị trấn phối hợp với Đoàn Thanh niên, lực lượng tự vệ khách sạn Hạ Long giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... góp phần củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân.

Để đảm bảo an toàn trong khu dân cư, cũng như bảo vệ khách thập phương đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại thị trấn Tam Đảo, Ban CHQS thị trấn phối hợp với Công an thị trấn tăng cường tổ chức tuần tra, canh gác; chủ động nắm tình hình ở từng khu dân cư, thông tin liên quan đến các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn để phát hiện, kịp thời xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ.

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: