An ninh - Quốc phòng

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

Thứ Hai, 20/03/2017

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo chính hoạt động là phật giáo, công giáo và tin lành, với trên 190 nghìn tín đồ. Những năm trước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo phát triển không đồng đều, còn mang tính hình thức; các ban, ngành, đoàn thể chưa phát huy được khả năng vận động, thu hút tín đồ tham gia vào phong trào chung; trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở một số cán bộ, chiến sỹ làm công tác xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT còn yếu….

Ban hành giáo, Họ giáo Cửa Sông, xã Việt Xuân (Vĩnh Tường) luôn chú trọng công tác tuyên truyền để bà con giáo dân tích cực hưởng ứng tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh Trường Khanh

 

Trước tình hình đó, để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo, lực lượng công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới nhân dân nói chung và đồng bào các tôn giáo nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; các phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến chính sách tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là ở các xã miền núi… Thông qua công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục đã giúp đồng bào các tôn giáo nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; tạo sự đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa đồng bào các tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo.

Cùng với đó, lực lượng công an các huyện, thành, thị chủ động tham mưu kịp thời tới các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người uy tín trong đồng bào tôn giáo; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xoá đói giảm nghèo"; qua đó, tập hợp, thu hút đông đảo đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở đồng bào các tôn giáo là việc công an các huyện, thành, thị quan tâm chú trọng, củng cố các mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được 11 mô hình tự quản về ANTT trong đồng bào tôn giáo như: Mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong Phật giáo Yên Lạc” tại chùa Biện Sơn, thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc); mô hình “Bình yên văn hóa, phòng chống tội phạm” tại họ giáo Cửa Sông, xã Việt Xuân (Vĩnh Tường)... Thông qua hoạt động của các mô hình này đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào các tôn giáo ngay từ khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Mô hình “Bình yên văn hóa, phòng chống tội phạm” tại họ giáo Cửa Sông, xã Việt Xuân (Vĩnh Tường) là một trong những mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở đồng bào các tôn giáo được thành lập năm 2009. Ông Nguyễn Quang Tiến, Phó trưởng Ban hành giáo họ giáo Cửa Sông cho biết: “Thông qua các cuộc họp dân, buổi lễ… các vị chức sắc, chức việc trong ban hành giáo tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân và bà con giáo dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Với phương châm “tốt đời, đẹp đạo” bà con giáo dân luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tham gia cung cấp các nguồn tin liên quan đến tình hình ANTT, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra làm rõ các vụ việc; phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội các thành viên trong mô hình tích cực tham gia cảm hóa giáo dục, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần các đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ vậy, những năm qua, trong thôn hầu như không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp; nhân dân theo đạo và không theo đạo luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, trên 85% gia đình trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có 47 hộ làm kinh tế giỏi; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%...”.

Thượng tá Cao Văn Nhuận, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (PV28), Công an tỉnh cho biết: “Những năm qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh luôn làm tốt công tác quản lý hành chính, bám sát địa bàn, nắm rõ tình hình xuất, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người dân cũng như người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, vi phạm pháp luật, gây mất mất ANTT ở địa phương; thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn đồng bào các tôn giáo tổ chức sinh hoạt lễ nghi tôn giáo thuần túy theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; nhờ vậy, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh hầu như không có vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo”.

Lê Thảo

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: