An ninh - Quốc phòng

Giải tỏa gần 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thứ Sáu, 17/03/2017

Từ năm 2016 đến nay, Thanh tra Sở GTVT thường xuyên cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra về đảm bảo chất lượng công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ trên các tuyến quốc lộ được ủy thác, đường tỉnh đối với đơn vị quản lý và sửa chữa đường bộ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện trên 120 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; đã vận động tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế trên 100 trường hợp, các trường hợp còn lại đã hoàn thiện hồ sơ chuyển UBND các huyện, thị có biện pháp xử lý; phối hợp với các xã, phường, thị trấn giải tỏa trên 40 điểm họp chợ; nhắc nhở, giải tỏa gần 400 trường hợp lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt để ô lọng, lều bạt…vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thanh tra sở kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thi công trên các tuyến đường đang khai thác ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ xử lý các trường hợp làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định; đình chỉ gần 40 trường hợp thi công san lấp mặt bằng, dựng cột điện trong hành lang đường bộ không có giấy phép thi công.

Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: