An ninh - Quốc phòng

Tuổi trẻ Yên Lạc xung kích đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Thứ Hai, 13/03/2017

Trong những năm qua, BTV Huyện Đoàn Yên Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp chặt chẽ với ban, ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH).

Thực hiện Nghị quyết 02 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về “ Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”, Huyện Đoàn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội tổ chức đồng loạt “Giờ tuổi trẻ Yên Lạc tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Ngày tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập, nghiên cứu pháp luật” thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia; chủ động phối hợp với lực lượng công an, Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật trong các luật và nhiều văn bản khác liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên;thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong ĐVTN để có những giáo dục định hướng kịp thời. Với nhiều nội dung thiết thực, hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật về phòng chống tội phạm cho ĐVTN đạt nhiều kết quả quan trọng, giúp mỗi cán bộ, ĐVTN có thêm kiến thức, hiểu biết phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nâng cao ý thức tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Năm 2016, Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện Yên Lạc tổ chức 1 lớp tập huấn phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho 156 đồng chí Bí thư Chi đoàn khối xã, thị trấn; phối hợp Ban đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh tổ chức 1 lớp tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho 50 ĐVTN khối xã, thị trấn; chỉ đạo 100% cơ sở đoàn, hội, đội tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 43 cổng trường trật tự an toàn giao thông và tham gia các cuộc thi về an toàn giao thông do các cấp, ngành phát động; phối hợp với Công an huyện tổ chức 5 buổi tuyên truyền ATGT cho đoàn viên thanh niên;tiếp tục duy trì 22 tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác cho thanh niên nông thôn.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, công tác cảm hóa, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những ĐVTN lầm lỡ hòa nhập cộng đồng được BTV Huyện Đoàn Yên Lạc chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chi đoàn cơ sở chủ động phối hợp với công an các xã. thị trấn và đoàn thể tại địa phương tổ chức rà soát, nắm bắt các ĐVTN chậm tiến để cảm hóa. Mỗi Đoàn thanh niên xã, thị trấn đảm nhiệm giúp đỡ ít nhất 3 thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng bằng các hình thức như: Vận động đối tượng tham gia hoạt động hè tại địa phương, tư vấn giới thiệu việc làm qua kênh thông tin của đoàn, hội; ủy thác cho vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Thông qua các các hoạt động như: Giúp đỡ học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế gia đình, nhiều ĐVTN từng lầm lỡ đã vượt qua mặc cảm tự ti, vươn lên làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, ở mỗi cơ sở đoàn đều cử ĐVTN gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về sản xuất, kinh doanh, chung tay giúp những người đã từng lầm lỡ từ bỏ ma túy, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, làm lại cuộc đời.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Bí thư Huyện Đoàn Yên Lạc cho biết: Thời gian qua, việc tham gia tuyên truyền, phổ biến phòng, chống tội phạm và TNXH được triển khai sâu rộng, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục trong ĐVTN. Các cấp bộ đoàn đã thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và TNXH. Bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thời gian tới, tuổi trẻ Yên Lạc tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và TNXH trong thanh thiếu niên, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã hội, phát triển KT-XH tại địa phương.

Thu Nhàn

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: