An ninh - Quốc phòng

Đội QLTT huyện Tam Đảo: Kiểm tra xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 65 triệu đồng từ vi phạm kinh doanh hàng hóa

Thứ Hai, 06/03/2017

2 tháng đầu năm 2017, qua kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định trong kinh doanh hàng hóa trên địa bàn, Đội QLTT huyện Tam Đảo đã phát hiện, ra quyết định xử phạt hành chính 33 trường hợp, với tổng số tiền hơn 44 triệu đồng.

Hầu hết, các vi phạm trong kinh doanh là: Kinh doanh hàng hoá nhập lậu, không thực hiện niêm yết giá hàng hoá tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định, kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng, kinh doanh hàng cấm, hàng giả... Bên cạnh xử phạt hành chính, Đội QLTT huyện Tam Đảo còn tịch thu, buộc tiêu hủy nhiều loại hàng hóa với tổng giá trị ước hơn 20 triệu đồng. Cùng với việc bán thanh lý hàng tịch thu sung quỹ, 2 tháng đầu năm 2017, Đội QLTT huyện Tam Đảo đã nộp ngân sách Nhà nước được hơn 65 triệu đồng.

Hà TrầnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: